Vellinge resecentrum

Avskärmat lugn när algoritmer blev kuliss
Arkitektur, Inredning
Infrastruktur
Uppdragsgivare:
Byggår: 2020
LOA: 160 kvm
Samarbetspartners: Region Skåne, Trafikverket, Vellinge kommun, Sweco, Edge (landskap)
Fotograf: Mads Frederik

Ett komplext trafikflöde, motorvägsbuller och avsaknaden av en trygg plats för väntande resenärer kräver både kreativitet och smarta algoritmer. På ena sidan E6:an finns nu ett resecentrum genomskuret av en 80 meter lång och sex meter hög karaktäristisk bullerskärm. På andra sidan vägen böljar åkerfälten för vinden.

För att undvika ljudläckage är bullerskärmen över Vellinge resecentrum helt intakt. Den skär stationshuset rakt igenom, tätt formad runt huskroppen och flyter sedan ihop med landskapet.

Vellinge ängar är en av kommunens största noder för kollektivtrafik, direkt intill E6:an mellan Malmö och Trelleborg. Här passerar varje dag tusentals pendlare, många med behov av ett tryggt och tillgängligt resecentrum. Ett behov som kommer att öka när området utvecklas med nya bostäder i anslutning till det nyligen anlagda entrétorget. Den som tar cykeln hit kan nu ställa cykeln under tak och pendla vidare med buss. Andra, som tar elbilen till pendlingsparkeringen, har nu tillgång till laddstationer.

– En särskild utmaning var att hålla den akustiska bullerskärmen intakt för att undvika ljudläckage. Därför skär själva byggnaden med vänthall rak igenom bullerskärmen. Skärmen är tätt draperad runt själva huskroppen. Tillsammans bildar dom en enhet där huset underordnar sig skärmen på en landskaplig nivå.

När vi på Tengbom tog fram Vellinge resecentrum med den tillhörande bullerskärmen stod både upplevelsen från stationstorget och upplevelsen från motorvägen i centrum.

Genom parametrisk design växte en konstruktionslösning fram som gjorde det möjligt att låta träribbor i organowood bilda ett levande spektrum av nyanser. Strålarna från solen faller nu olika både utifrån klockslag och årstid.

En bullerskärm med kulisskaraktär

Bullerskärmen löper rakt över stationshusets tak. Den blev en viktig nyckel för resecentrumet. Resenärerna ska välkomnas in medan ljudet från motorvägen ska stängas ute. Genom parametrisk design, där datorer tar hjälp av algoritmer för att formge en konstruktion, växte snart en lösning fram – en lösning som gjorde det möjligt att låta träribbor i organowood bilda ett levande spektrum av nyanser. Avstånd och placering blev anpassade till tre unika dimensioner så att strålarna från solen faller olika både utifrån klockslag och årstid. Utvalda delar av bullerskärmen är genomskinliga med glas placerat bakom ribborna. Det släpper in ljus på torget och gör det möjligt att se ut över fälten. Indelningen i tydliga fält är en stiliserad tolkning av åkerlandskapen runtomkring.

Tåliga men naturnära material kännetecknar Vellinge resecentrum. Skiffer på fasad och vänthallsgolv. Interiören går i gul-orange som kontrast mot övriga naturmaterial.

– Att få vara med och gestalta något som förändrar och förbättrar miljön för tusentals personer dagligen är givande, säger Torbjörn Håkansson, uppdragsansvarig arkitekt. Kombinationen av de stora trafikflödena, tillgänglighet och slagkraftig gestaltning var en spännande utmaning.

Tvåhundra kvadrat tryggt stationshus

Stationshusets entré mot motorvägen blir ledstjärna till världen bakom. En signatur för den nya stadsdelen som växer fram bakom skärmen. Inne i stationshuset bjuder väntsalen in, utformad för öppenhet och trygghet. Här finns inga hörn som stänger in besökaren. Här kan resenären hitta skydd mot regn och rusk, använda Skånetrafikens wifi och besöka toaletten. Eller ta en kopp kaffe inne i fiket. På torget utanför finns en säker lekyta för de minsta som gör väntan på bussen lite roligare.

Slitstarkt och naturnära material

Fasaden ståtar i skiffer – ett såväl slitstarkt som klottersäkert material. Även golvet i väntsalen är i skiffer. Interiörens färgsättning och skyltar knyter an till Skånetrafikens grafiska profil och har fått en gul-orange färgskala som kontrast mot de övriga naturmaterialen. Innertak och insidans ytterväggar är klädda i naturfärgade träullsplattor som samsas med soffor i lackad ask. Takarmaturerna lyfter in naturen i rummet och ger dessutom en fin akustik med sitt lövverk i mjuk ull.

– Stationshuset är ett mycket positivt tillskott för Vellinge, säger Martina Ljung, plan- och exploateringschef i Vellinge kommun. E6:an är vädermässigt ett väldigt utsatt läge så det är uppskattat att kunna söka skydd.

Här ska väntan bli en upplevelse. Både inifrån stationshuset som utifrån motorvägen och också det intilliggande torget.

Kontaktperson

Torbjörn Håkansson

Uppdragsansvarig arkitekt
+46 40 641 31 36

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Björn Sjöholm Medverkande arkitekt
Emma Nilsby Gestaltningsledare
Kajsa Larsson Handläggande arkitekt
Kristina Finné Medverkande arkitekt
Torbjörn Håkansson Uppdragsansvarig arkitekt
Tove Leander Medverkande arkitekt