Handel

Tengbom jobbar med alla typer av fastigheter eller byggnader där handel föregår. Det innebär allt ifrån stadsutveckling av ett gatustråk eller av befintliga hus till köpcentrum och destinationsshopping – inte sällan i kombination med infrastruktur som flygplatser eller tågstationer. Handel är trendkänsligt och vi har de rätta personerna med koll på läget.

Trender i all ära. Lika viktigt är att saker håller över tid. Vi studerar flöden, målgrupper, beteenden och synlighet och tar fram identitetsstarka koncept som utvecklas till upplevelserik arkitektur. Dialog med alla inblandade är en självklar del av processen för oss. Den börjar ofta med att vi tar fram mål och syfte, varpå vi kompletterar med en aktuell omvärldsanalys för att förstå psykologiska beteenden, sinnesstämningar och situationer som avgör hur vi agerar när vi handlar. Detta för att kunna skapa miljöer dit kunderna vill återvända.

Tengboms expertis och förståelse sträcker sig från fastighetsägaren av handelsfastigheter hela vägen till hyresgästen. I nära samarbete med inredningsarkitekter skapas dynamiska koncept och händelserika mötesplatser.

Har du en affär?
+46406413143