Handel

Tengbom jobbar med alla typer av fastigheter eller byggnader där handel föregår. Det innebär allt ifrån stadsutveckling av ett gatustråk eller av befintliga hus till köpcentrum och destinationsshopping, inte sällan i kombination med infrastruktur så som flygplatser och tågstationer. Handel är trendkänsligt och vi har de rätta personerna med koll på läget.

Trender i all ära, men lika viktigt är att saker håller över tid. Vi studerar flöden, målgrupper, beteenden och synlighet och tar fram identitetsstarka koncept som utvecklas till upplevelserik arkitektur. Dialog med alla inblandade är en självklar del av processen för oss. Den börjar ofta med att ta fram mål och syfte, varpå vi kompletterar med en aktuell omvärldsanalys för att förstå psykologiska beteenden, sinnesstämningar och situationer som avgör hur vi agerar när vi handlar. Detta för att kunna skapa miljöer dit kunder vill återvända.

Tengboms expertis och förståelse sträcker sig från fastighetsägaren av handelsfastigheter hela vägen  till hyresgästen. I nära samarbete med inredningsarkitekter skapas identitetsstarka koncept och händelserika mötesplatser.

Har du en affär?
+46406413143