Magasinen

En självklar plats i Jönköping
Arkitektur
Handel
Uppdragsgivare: Tolust AB
Uppdragsår: 2009-2010
Projekttyp: Restaurang, café, designbutiker, service
Plats: Jönköpings centrum

Bauers brygga i Jönköping, med sitt söderläge, har blivit en favoritplats för många Jönköpingsbor, en vision som har utvecklats från vårt tidiga stadsbyggnadsförslag, vunnen tävling och till slut ett efterlängtat genomförande med vår kund Tolust AB 2009. Här är Magasinen.

Äntligen kunde östra centrum länkas ihop med vattnet och magasinen bli ett nytt handelskvarter och en självklar plats för mänskliga möten. De färdiga magasinen fick sedan stadsbyggnadspriset 2010.

Idag är de tre magasinen en självklar del av Jönköping för shopping och umgänge. Det känns nästan omöjligt att det inte alltid har passerat mycket folk här. De tre magasinen ligger på rad längs norra Munksjökajen och erbjuder söderläge för den som vill sola eller ta en kaffe på trädäcket utanför.

Foto: Sten Jansin
Foto: Sten Jansin

Cederträpaneler och tillvaratagande av dagvatten

Den smala bebyggelseremsan tar avstamp i de historiska träbyggnader som tidigare har funnits här längs strandkanten – en känsla vi tagit vara på i de tre Tengbomritade magasinshusen. Byggnaderna är klädda i cederträpanel med stora glaspartier och en sockelvåning i polerad svart granit. Sedumbeklädda tak silar långsamt dagvattnet på sin väg ut i Munksjön.

Handel på första parkett i centrala Jönköping

Magasinsbyggnaderna är länken mellan östra centrum och vattnet. Utmaningen för oss var att förmedla välkomnande och transparanta fasader åt samtliga väderstreck för att knyta ihop stadsdelen och attrahera människor till möten. En utmaning som vi idag anser verkligen lyckades. Handelsverksamheterna som idag befinner sig i byggnaderna har fått en trivsam miljö på första parkett i Jönköping. Det här är ett signumprojekt där både byggnadsmaterial, innehåll och alla möten mellan människor andas styrka och hållbarhet över tid.

Magasinen erhöll även stadsbyggnadspriset 2010. Motiveringen lyder: ”Denna nybyggda del av Jönköpings centrum bidrar på ett utmärkt sätt till en god livsmiljö i Jönköping.”

Kontaktperson

Matt Patterson

Kontorschef Jönköping
+46 36 440 90 81

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Ida Linbro Högskoleingenjör Bygg
Leif Pettersson Bygg- och IT-ingenjör
Sandra Skoglund Kontorschef