Stockholms Centralstation

Modern mötesplats i kulturhistorisk byggnad
Arkitektur
Handel, Infrastruktur
Uppdragsgivare:
Plats: Stockholm
Uppdragsår: 2008 - 2015
Projekttyp: Resecentrum
Samarbetspartners: Ljusarkitektur

Är du en av de 250 000 människor som dagligen passerar genom Stockholms Centralstation? Då har det nog varit näst intill omöjligt att missa all den utveckling som skett här mellan 2008-2014. Och det samtidigt som hela stationen fortfarande har varit i bruk.

År 2008 fick vi uppdraget av Jernhusen att modernisera och utveckla stora delar av Stockholms Centralstation – en av Sveriges viktigaste knutpunkter – och ge stationen förutsättningar att möta både dagens och framtidens utmaningar. Inte minst de ständigt ökande flödena av resenärer. Utifrån behovet av många separata förbättringar fick vi möjlighet att arbeta fram ett genomgående koncept för utvecklingen.

Stockholms Centralstation
Foto: Åke E:son Lindman

En mötesplats som bjuder på det oväntade

Jernhusen ville att Stockholms Centralstation skulle uppfylla sin fulla potential som mötesplats för människor från hela världen. Ett modernt resecentrum med riktigt bra service, handel och restauranger. Ett centrum som är tryggt, lättorienterat, tillgängligt, och vars miljö och detaljer gör ett bestående intryck på besökarna. Att omsätta Jernhusens vision krävde ett helhetsgrepp, men vi såg också möjligheten att definiera några särskilda ytor som bjuder besökarna på oväntade upplevelser.

Man brukar säga att det enklaste sättet att bedöma ett hus är genom att besöka toaletterna. Att utforma riktigt fina toalettutrymmen kändes för oss helt självklart. Inspirerade av de romantiska, svenska landskapsmotiven som finns målade på väggarna i Centralhallen, ville vi förhöja upplevelsen av att vara på resande fot även här. Med inslag av bland annat trä, vitt glas och bilden av en sprakande eldstad, är toalettutrymmenas gestaltning en abstraktion av vinter i fjällvärlden – dess stugor, snö och is.

Stockholms Centralstation
Foto: Åke E:son Lindman

Att låta ny konst höja platser som annars lätt skulle bli döda och tråkiga bjuder också på något oväntat. Vi valde att smycka den tomma ytan mellan de nya trapporna och rulltrapporna som idag leder från den norra hallen upp till Cityterminalen. Vi önskade en dynamisk och digital upplevelse, och valet föll på konstnärerna Bigert och Bergström. Deras installation, som visar morgondagens väder genom atmosfäriska molekyler i skiftande färger, utvecklades i samråd med oss så att den sömlöst kan förhålla sig till arkitekturen på Stockholms Centralstation.

Det tredje inslaget är de nya serveringsytorna. I den norra hallen utformade vi en lugn plats som alla gäster kan använda. Platsen är avgränsad med en låg vall i vitt kompositmaterial, som ger fri visuell sikt både för orienterbarheten och av säkerhetsskäl.

Strukturella begränsningar – kreativa lösningar

För Stockholms pendlare är den största förändringen kanske den utveckling vi gjort av ytorna under Centralhallen. Mycket av strukturen är bärande i de här delarna av stationen, och utvecklingen har i stort sett varit begränsad till rådande mått. För att kunna ge resenärerna ett nytt, positivt intryck har vi istället tagit till en hel rad arkitektoniska konstgrepp.

Den strömlinjeformade miljön, utan vassa kanter och hörn, skapar naturliga flöden som leder resenärerna vidare.

Vi ville skapa en ljus, luftig och lugnande miljö, men kunde inte ändra varken passagebredd eller rumshöjd. Ett slätt, nytt fast undertak i vitt som välver sig mjukt upp till Ringen (den välkända öppningen i bjälklaget som förbinder ytan med Centralhallen ovanför) och runda infällda ljusbrunnar, som ger taket en ihålig effekt, blev en del av lösningen. Cirkelsymboliken som finns i Ringens utformning återfinns även på exempelvis glaspartiernas kontrastmarkering och i de rundade hörnen på ytans nya väggpartier. Den strömlinjeformade miljön, utan vassa kanter och hörn, skapar naturliga flöden som leder resenärerna vidare.

För att få in så mycket dagsljus som möjligt och förbättra den instinktiva orienterbarheten, har vi utökat vertikalkommunikationen med två ytterligare håltagningar, där trappor och rulltrappor idag leder upp till Centralhallen. Vi öppnade också upp befintliga bärande väggar så mycket som möjligt. Samtidigt skapade vi öppna butiksytor där försäljningen dragits in en meter från passagen, så att den upplevs bredare och luftigare.

Stockholms Centralstation
Foto: Åke E:son Lindman

Minimalistiska detaljer lyfter K-märkt byggnad

Vår utgångspunkt i Centralhallen har varit att lyfta fram den gamla byggnadens kvaliteter. Kvarvarande delar av Centralstationshuset från 1871 samt Centralhallen är K-märkt. Det innebär bland annat att man inte får förvanska eller ändra rumsligheten. Vi har arbetat med minimalistiska grepp, mycket glas och smäckra ståldetaljer. På så vis har stora förändringar kunnat genomföras men med bibehållen atmosfär. De många nya butikerna och restaurangerna ger ett brett utbud, anpassat efter resenärernas specifika behov. Som arkitekter har vi varit rådgivare i diskussioner kring vilka kommersiella aktörer som borde finnas. Vi har också tagit fram en detaljerad designmanual för hyresgästerna, där vi bland annat hämtat inspiration från ett av stationens historiska butiksskyltprogram.

Kontaktperson

Mark Humphreys

Kontorschef Stockholm
+46 8 412 53 43

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Alexandra Mohlin Arkitekt SAR/MSA
Ann Söderström Arkitekt SAR/MSA
Helena Hallman Arkitekt SAR/MSA
Johan Cederlöf Arkitekt SAR/MSA
Josefin Knutsson Arkitekt SAR/MSA
Karin Fröjd Arkitekt
Karin Löfgren Arkitekt Ph. D. SAR/MSA
Kim Munro Arkitekt
Mark Humphreys Kontorschef Stockholm, Arkitekt SAR/MSA
Mikael Strindh Byggnadsingenjör
Tomas Boijsen Arkitekt KTH
Tove Rosén Arkitekt SAR/MSA