Kikås Upcycling-galleria

Återbruk och cirkulär ekonomi i Mölndal
Arkitektur
Handel
Uppdragsgivare:
Uppdragsår: 2017-
Projekttyp: Återbruksgalleria
Plats: Kikås återvinningscentral

Tengbom har i samarbete med Mölndals Stad tagit fram ett koncept för en återbruksgalleria där cirkulär ekonomi ringar in hela verksamheten. Hej Kikås Upcycling-galleria.

Mölndal stad har ett ambitiöst mål att dramatiskt minska avfallet i kommunen till 2022. Återbruksgallerian är även ett led i detta, där besökare kan få kunskap om återvinning och återbruk. Målet för Tengbom har därför varit att synliggöra återbruksprocessen genom ett engagerande och interaktivt besök som i längden kan påverka köpbeteenden. Här skulle besökaren i praktiken både kunna se och känna på det råmaterial som blir förädlat till nya produkter. Förhoppningen är att denna transparenta presentation slutligen kan ge konsumenter en ökad förståelse för hela processen, från avfall till nya produkter.

Illustration: Tengbom

Kikås Upcycling-galleria – ett helhetstänk

Genom att ta ett helhetsgrepp har vi därför skapat en attraktiv plats som utmanar uppfattningen om en återvinningscentral. Placeringen av den tilltänkta byggnaden agerar som en skärm mot återvinningsdelen av området. I kombination med en egen infart till gallerian skapar vi de bästa förutsättningarna för att attrahera besökare. Även byggnaden i sig andas återbruk och hållbarhet, då den till största möjliga del är tänkt att bli byggd av återbrukat byggmaterial.

Illustration: Tengbom

Unikt för Kikås Upcycling-galleria är att gallerian ska inrymma verkstäder för ett antal företagare som både ska producera men också sälja sina alster på plats. Med andra ord finns hela verksamhetens kärna inom en radie av 75 meter. Mer cirkulärt än så blir det alltså knappast.

Hållbara val vinner i längden

Tengbom erbjuder ett brett utbud av hållbarhetstjänster från första idé till genomfört projekt.

Kontaktperson

Kajsa Crona

Regionchef Väst
+46 727 07 79 73

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anna-Maria Blixt Arkitekt MSA