Kvarteret Pallas

Kvarteret som blir ett signum för Borås
Uppdragsgivare: BRA Bygg, Järngrinden, Cernera Fastigheter AB
Plats: Borås
Uppdragsår: 2015-2017
Entreprenör: BRA Bygg
Projekttyp: Bostäder och handel

På uppdrag av fastighetsägarna Järngrinden och Cernera utvecklar vi kvarteret Pallas i centrala Borås och gör därmed byggnaden till ett nav i staden. På taket byggs nya bostäder, Pallas Roof, som ger platsen liv dygnet runt, och med det drygt 100 meter höga Pallas Tower får staden nu också ett centralt landmärke.

Kärnan i visionen för Pallasprojektet är stadsförnyelse. Alessandro Ripellino Arkitekter tog fram konceptet för Pallaskvarteret och vi på Tengbom har arbetat vidare med projekteringen och gestaltningen. Det ursprungliga parkeringshuset i de nedre planen blir omvandlat till en attraktiv och elegant galleria.

Kvarteret Pallas
Vision för kvarteret exteriör. Illustration: Zynka

Kärnan i visionen för Pallasprojektet är stadsförnyelse.

Bostäder på hustak och handelskvarter med Boråsidentitet

De två nybyggda bostadsplanen, Pallas Roof, ligger högst upp ovanpå den befintliga byggnaden, med ett tydligt brant takfall som relaterar till kringliggande bebyggelse. Lägenheterna har blivit försedda med panoramafönster och har en hänförande utsikt över stadsparken och takåsarna i staden. Bostäderna på taket ligger samlade runt en gemensam grön innergård.

I kvarteret hittar vi också en galleria i två plan och ett parkeringshus med 320 platser. Fasaderna på byggnaden är av perforerad rostfri plåt som diffuserar bakomliggande parkeringsytor. Samtidigt blir kopplingen mellan parkering, handel och bostäder stark, genom att byggnaden får nya tydliga entréer och passager. I den sista etappen blir tornet färdigställt, en monumental byggnad som kröner det ambitiösa projektet.

Kvarteret Pallas
Illustration: Zynka

En signaturbyggnad i Borås

Tornet, som innehåller bostadsrätter av varierande storlek, kommer arkitektoniskt att prägla Borås stad. Vi har strävat efter att ge byggnaden en allmängiltig, tidlös formgivning samtidigt som vi söker unika platsspecifika lösningar. Byggnaden är med sina 33 våningar ett byggnadsverk som drar uppmärksamhet till sig. Det inverkar också på hur Borås invånare och tillfälliga besökare uppfattar staden. Idén att bygga på höjden kan säga gynna stadsutvecklingen, då en hög exploatering på en liten yta bidrar till förtätning. Till detta kommer givetvis den enastående utsikt som framtida brukare av huset kommer uppleva.

Kontaktperson

Jerker Kryander

Tf Kontorschef Borås
+46 31 775 52 28

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Bo Karlberg Arkitekt SAR/MSA
Carin Synneby Byggnadsingenjör
Carl Olofsson Byggnadsingenjör
Donald Isaksson Tidigare kontorschef Borås
Fritz Olausson Arkitekt SAR/MSA
Lennart Johansson Byggnadsingenjör
Martin Josefsson Högskoleingenjör
Mattias Hammargren Arkitekt SAR/MSA