Kvarteret Pallas

Kvarteret som blir ett signum för Borås
Uppdragsgivare: BRA Bygg, Järngrinden, Cernera Fastigheter AB
Plats: Borås
Uppdragsår: 2015-2017
Entreprenör: BRA Bygg
Projekttyp: Bostäder och handel

På uppdrag av fastighetsägarna Järngrinden och Cernera utvecklar vi kvarteret Pallas i centrala Borås och gör byggnaden till ett nav i staden. På taket byggs nya bostäder, Pallas Roof, som ger platsen liv dygnet runt, och med det drygt 100 meter höga Pallas Tower får staden ett centralt landmärke.

Kärnan i visionen för Pallasprojektet är stadsförnyelse. Alessandro Ripellino Arkitekter tog fram konceptet för kvarteret Pallas och vi på Tengbom har arbetat vidare med projekteringen och med gestaltningen av Pallas Tower. Det ursprungliga parkeringshuset omvandlas i de nedre planen till en attraktiv och elegant galleria.

Illustration: Zynka

Vision för kvarteret Pallas exteriör. Illustration: Zynka

Kärnan i visionen för Pallasprojektet är stadsförnyelse.

Bostäder på hustak och handelskvarter med Boråsidentitet

De två nybyggda bostadsplanen, Pallas Roof, ligger högst upp ovanpå den befintliga byggnaden, med ett tydligt brant takfall som relaterar till kringliggande bebyggelse. Lägenheterna har försetts med panoramafönster och har en hänförande utsikt över stadsparken och stadens takåsar. Bostäderna på taket ligger samlade runt en gemensam grön innergård.

I kvarteret inryms också en galleria i två plan och ett parkeringshus med 320 platser. Byggnadens fasader av perforerad rostfri plåt diffuserar bakomliggande parkeringsytor och kopplingen mellan parkering, handel och bostäder stärks genom att byggnaden får nya tydliga entréer och passager. I den sista etappen färdigställs Pallas Tower, en monumental byggnad som kröner det ambitiösa Pallasprojektet.

Illustration: Zynka
Illustration: Zynka

Pallas Tower – signaturbyggnad i Borås

Tornet, som innehåller bostadsrätter av varierande storlek, kommer arkitektoniskt att prägla Borås stad. Vi har strävat efter att ge byggnaden en allmängiltig, tidlös formgivning samtidigt som vi söker unika platsspecifika lösningar. Pallas Tower är med sina 33 våningar ett byggnadsverk som drar uppmärksamhet till sig och inverkar på hur Borås uppfattas av såväl dess invånare som av dess tillfälliga besökare. Idén att bygga på höjden kan sägas gynna stadsutvecklingen, då en hög exploatering på en liten yta bidrar till förtätning. Till detta kommer förstås den enastående utsikt som Pallas Towers framtida brukare kommer uppleva.

Kontaktperson

Donald Isaksson

Kontorschef Borås
+46 33 12 79 04

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Donald Isaksson Kontorschef Borås
Lennart Johansson Byggnadsingenjör
Mattias Hammargren Arkitekt SAR/MSA
Bo Karlberg Arkitekt SAR/MSA
Martin Josefsson Högskoleingenjör
Carin Synneby Byggnadsingenjör
Fritz Olausson Arkitekt SAR/MSA
Carl Olofsson Byggnadsingenjör