Helsingborg C

Stationen som ger staden identitet
Knutpunkten
Arkitektur, Stadsbyggnad
Kontor, Plan & Program
Uppdragsgivare:
Plats: Helsingborg
Uppdragsår: 2012–2022
Projekttyp: Kontor och resecentrum
Totalentreprenör: Bonava
Fotograf: Felix Gerlach

Ombyggda Centralstationen med ett tillskott av nya arbetsplatser bidrar till ett mer hållbart resande och ökade värden för Helsingborgs stadskärna. Tillsammans med den nya stadsdelen Oceanhamnen och det framtida stadsutvecklingsområdet H+ knyter Helsingborg C ihop staden till en hållbar strategisk punkt för tillväxt.

Knutpunkten

Helsingborgs centralstation och kommunikationsnavet för buss-, färje- och tågtrafik är ett av Sveriges största resecentrum med runt 23 000 dagliga tågresenärer, en stadigt ökande siffra. I byggnaden ryms även restauranger, butiker och kontor. Genom en påbyggnad av den befintliga anläggningen ville Wihlborgs, som äger och förvaltar fastigheten, utöka med nya moderna och miljövänliga kontorsytor i stans bästa kommunikationsläge. Deras ambition var också att fortsätta utveckla ett välfungerande resecentrum till en byggnad som staden kan vara stolt över och som i ännu större utsträckning uppfyller stadens och människornas behov.

Knutpunkten

Från detaljplan till färdigprojekteringKnutpunkten

Vi på Tengbom fick uppdraget att förverkliga nya Helsingborg C. Ett uppdrag som spänner genom alla faser från detaljplan till färdigprojektering i flera delprojekt inom anläggningen. Projektet bestod av två etapper. Etapp ett, Hamnhuset, blev klar våren 2016 och innebar en påbyggnad av fem varierande våningsplan med nya sammanhängande kontorsytor om 8 000 kvadratmeter. När etapp två, Stationshuset, stod klart 2022 hade vi moderniserat resecentret, och kompletterat med cirka 1 000 kvm kontors- och kommersiella ytor.

Knutpunkten

– Vi har jobbat med Helsingborg C, tidigare Knutpunkten, från planskede och lett en dialogprocess med en styrgrupp från Wihlborgs och Helsingborgs stad. Vi fokuserade på platsstudier, kärnvärden och projektmål i ett gemensamt modellarbete. Det resulterade i en överordnad volymstudie och en visionsskiss som blev underlag för den nya detaljplanen. När den var antagen fick vi även uppdraget att förädla projektet genom alla faser, säger Patrik Ekenhill, ansvarig arkitekt.

Nya Centralstationen ger Helsingborg en uppdaterad och tydlig identitet

Med bred kompetens går man från ax till limpa

Det hör till ovanligheterna att ett lokalt kontor kan bidra med så bred kompetens och kunna leverera tjänster från ax till limpa. God erfarenhet av gestaltning och tidiga skeden, i kombination med stark teknisk kompetens var en avgörande aspekt i valet av arkitekt. Ett långvarigt och nära samarbete med Wihlborgs ledde till att vi även fick inreda och jobba med hyresgästanpassning.

– Samarbetet med Tengbom har fungerat utmärkt. Jag upplever Tengbom med Patrik Ekenhill i spetsen för detta projekt som enormt lyhörda och bra på att lyssna in vad kunden efterfrågar för att sedan anpassa underlaget till ett resultat där alla är nöjda, säger Peter Siroky, förvaltare på Wihlborgs.

KnutpunktenKomplexa flöden

Komplexiteten i projektet har krävt kompetenser från stads- och husbyggnad till inredning. Person- och trafikflöden har exempelvis varit utmanande då möjligheten att stänga byggnaden inte fanns. Drygt 40 000 personer har dagligen strömmat genom bygget under arbetets gång. Kort produktionstid var därför en nyckelfråga för Wihlborgs, och en av anledningarna till att konstruktionen bygger på ett prefabsystem med ett pelarbalksystem i stål samt håldäckselement som ger pelarfria flexibla kontorsytor. Även fasaden är gjord av prefabricerade glasfasadmoduler som effektiviserat montagetiden och höjt energiprestandan. Påbyggnaden har certifiering Miljöbyggnad Guld.

Hamnshuset – en flytande påbyggnad

Anläggningen är en stor och dominant byggnad i hjärtat av Helsingborg. Vi valde därför att bryta upp den som två fristående byggnader – Hamnhuset och Stationshuset. Hamnhuset är en komplex påbyggnad med de nya kontorsplanen gestaltade i glas och metall, flytande över den ursprungliga byggnaden med färjeterminal, p-hus och kontor. Fasad- och volymspel är anpassade till de varierade stadsrummen mot stadskärnan och sundet. I sydvästligt läge trappas byggnaden naturligt upp, med utsikt över nya Oceanhamnen, H22, och framtida stadsutvecklingsområdet H+. Dessa nya element är sammanhållna i ett huvudmaterial. En bronsfärgad rostfri plåt som förädlats i två steg med mönsterprägling och dynamisk infärgning. Plåten upplevs levande och skiftande under dygnets alla timmar och övergår till varmt gyllenfärgad i solnedgången då den speglar ljuset från Öresund.

Knutpunkten

– Vi uppskattar att Wihlborgs tänkte långsiktigt i materialfrågan och satsade på den här gedigna och vackra plåten. Man talar om en hållbarhet på omkring 100 år. Den har inte bara gjort byggnaden hållbar och miljövänlig utan också gett den en stark karaktär, säger Patrik Ekenhill.

Stationshuset ger mervärde för staden

Etappen Stationshuset, Helsingborgs mest offentliga rum, är om möjligt en än mer krävande och komplex ombyggnad. Ökad trygghet, förbättrade flöden, tillskapande av nya kommersiella ytor samt en ny stark identitet har varit primära mål. Den nya gestaltningen syftar till att tydliggöra stationshuset som en autonom byggnad och målpunkt som glasvolym mot stadskärnan, samt skapa en ny bilfri platsbildning. Identiteten som glashuset kontrasterar mot stenstaden och framhäver stationen. Glasvolymen med nya tak och bjälklag bärs gemensamt av en skivverkande repeterande pelarstruktur. Tillsammans med de storskaliga glasformaten skapas en graciös vertikal spaljé med stor grad av transparens och utblickar. Nya attraktiva ytor skapas genom igensättningar av befintliga luftrum. Speciellt på andra våningsplan med Genetor Coworking och Kitchen floor skapas en ny livlig matdestination, vardagsrum och mötesplats i stadskärnan. Den nya interiöra karaktären välkomnar resande med en human och varm naturkänsla, med sten, trä, ljus bronsplåt, som ansluter till anläggningens övriga terminaler.

Knutpunkten

Helsingborg har saknat den här typen av stationsnära lokaler. Med vår hjälp har Wihlborgs ökat värdena på fastigheten och platsen har fått nytt liv. Genom att det finns fler människor i omlopp upplevs i dag anläggningen och stadsdelen tryggare. Tillsammans med kopplingen mot Oceanhamnen och området H+ bidrar Helsingborgs Centralstation med en ny stark identitet. Staden knyts ihop till en hållbar strategisk punkt för tillväxt.

Kontaktperson

Linda Camara

Regionchef Mitt & Syd
+46 480 36 36 70

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Patrik Ekenhill Arkitekt SAR/MSA
Malin Bosrup Arkitekt SAR/MSA
Tarek El Ali Arkitekt SAR/MSA
Carolina Perez Rabelo Arkitekt SAR/MSA
Maeva Chardon Arkitekt SAR/MSA
Mathilda Karlsson Halmén Arkitekt SAR/MSA
Viktor Svensson Ingenjör
Niklas Nordqvist Storkök
Galini Afentoulidou Sakkunnig tillgänglighet