Havoteket ska öka kunskapen om havet

Klappa fiskar i Klappakvariet. Läsa, labba, mötas och få veta mer om djur- och växtlivet under vattenytan. Nu är Paviljong Havoteket öppet i Helsingborg. En hållbar kunskapsplats för alla som är nyfikna på havet.

Helsingborgs stadsmässa H22 City Expo som pågår 30 maj till 3 juli fokuserar på stadsutveckling och innovativa lösningar för den smarta och samtidigt hållbara staden. Här har Hemsö, Helsingborgs stad, Tengbom, Serneke och Helsingborgs hamn öppnat upp paviljong Havoteket.

Under H22 City Expo har ett fyrtiotal skol- och förskoleklasser bokat egna lektionspass med marin pedagogik. Här kan eleverna titta närmare på mikrolivet i havet och samtidigt skapa egna näringsvävar. Foto: Felix Gerlach.

Havoteket – ett urbant och offentligt havsrum

Paviljongen fungerar som en prototyp av framtidens inkluderande lärmiljö med utomhuspedagogik och aktiviteter för människor i alla åldrar. Här får besökaren lära sig om havet ur ett hållbarhetsperspektiv. Här kan barn och unga mötas, läsa, labba och lära, och också klappa fiskar i Klappakvariet. Konceptet vilar på ett tydligt inkluderingsperspektiv – alla ska känna sig välkomna till Havoteket.

– Tillsammans ville vi skapa en urban mötes- och utbildningsplats, där besökare kan förundras över det marina livet och se hur viktigt det är att ta vara på det, både i vardagen och i utvecklingen av staden, säger Berit Christenson, regionchef på Hemsö.

Havoteket har skapats i ett samarbete mellan Helsingborgs stad, Hemsö samhällsfastigheter, Tengbom arkitekter, Serneke och Helsingborgs hamn. Foto: Felix Gerlach.

Miljösnäll arkitektur

Foto: Felix Gerlach

Arkitekturen i Havoteket speglar havet och vinden, och genomsyras även den av hållbarhet och cirkulära lösningar. Paviljongen är nio meter hög och byggd med ställningskonstruktioner, trätrall, plywoodskivor och ställningsväv. Det böljande tyget utmed fasaden ska därav föra tankarna till havets vågor. Den öppna utställningsytan är totalt 185 kvadratmeter och besökarna går in och ut genom tre entréer.

– Att skapa arkitektur som är snäll mot miljön, jämställd och inkluderande, och samtidigt fylld med lättillgänglig kunskap är bara möjligt i ett kreativt och skarpt samverkansprojekt. Havoteket är ett fint exempel på ett sådant projekt. Jag hoppas på att se många liknande initiativ framöver där vi tillsammans över yrkesgränser och titlar skapar nya platser för människans, samhällets och miljöns bästa, säger Vesna Vasiljkovic, ansvarig arkitekt på Tengbom.

Kom förbi från 30 maj! Adressen är Oceanhamnen i Helsingborg.

Foto: Felix Gerlach
Vill du också klappa fiskar?
+46 42 19 48 53