Mästerhuset

Exklusivt kontor i centrala Stockholm
Mästerhuset Tengbom 2015
Arkitektur
Kontor
Uppdragsgivare:
Plats: Stockholms city
Uppdragsår: 2009–2015
Entreprenör: NCC
BTA: Ca 30 500 kvm
Miljöklass: LEED Platinum

Mästerhuset är ett 30 500 kvadratmeter stort internationellt kontorstillskott i Stockholms City. Utmaningen har legat i att skapa moderna och flexibla kontorslokaler av hög internationell klass och samtidigt levandegöra kvarteret Hästen, området kring Mäster Samuelsgatans södra sida.

Byggnaden sätter en ny kvalitets- och hållbarhetsstandard för kommersiella fastigheter i centrala Stockholm och är det första kontorshuset som uppnår Leed Platinum-certifiering i City.

Vi har strävat efter att skapa en livfull men trygg och ordnad gatumiljö. Det omkringliggande området fick nytt liv genom en ny gångförbindelse mellan Mäster Samuelsgatan och Smålandsgatan. Den nya passagen skapar också möjligheten för en ny koppling till PK-husets galleria och vidare mot Hamngatan och Kungsträdgården. Utemiljön blev uppgraderad med kvalitativa materialval och ytskikt på såväl gång- som körytor. Den allmänna belysningen blev också uppgraderad väsentligt för ökad komfort, upplevelse och säkerhet.

Mästerhuset Tengbom 2015
Foto: Per Myrehed

Hållbar och kvalitativ arkitektur i Mästerhuset

Ledord som kvalitet, hållbarhet och flexibilitet har varit närvarande genom hela processen med Mästerhuset. Byggnaden genomsyras av kvalitativa materialval. Gestaltningen har utgått från en skandinavisk palett av trä och sten med inslag av glas och metall. Byggnadens fasad tar avstamp i citys klassiska stenfasader som framhäver hållbarhet och gedigen byggkunskap. Valet av granit i olika kulörer är inspirerat av kulörer från det gamla Stockholm, dess fasader och stenläggningar.

Mästerhuset Tengbom 2015
Foto: Per Myrehed

Flexibel kontorsyta med optimalt dagsljusinsläpp

Fasadernas till synes slumpvisa mönster med våningshöga glaspartier är inspirerat av en DNA-molekyl från backtraven, ett korsblommigt litet ogräs. Sedan transformerades det till denna ”arkitektoniska streckkod”.

Tre meter höga fönster och ett centralt atrium med glastak förser denna byggnad med optimalt dagsljusinsläpp. Byggnadens tio flexibla våningsplan på upp till 3 500 kvadratmeter sammanhållen kontorsyta och två generösa trapphus med hög kapacitet, kan utformas efter de allra flesta tänkbara behov. Byggnaden kröns av en lättare dubbelglasad fasad som genom sina olika höjder, indragningar och terrasser skapar en illusion av att lösas upp mot himlen och mjuka upp den annars distinkta volymen.

Byggnaden sätter en ny kvalitets- och hållbarhetsstandard för kommersiella fastigheter i centrala Stockholm. Det är det första kontorshuset som uppnår Leed Platinum-certifiering i City.

Kommersiellt gatuplan bidrar till en levande miljö

Atriumet är en spegling av Kungsträdgårdens form och är fyllt med en ”ljusskulptur” i form av en central trappa samt gångbryggor för ytterligare maximal flexibilitet. Mästerhusets öppna och inglasade bottenvåning med två lobbys och dubbel våningshöjd samt concierge service, ger en internationell känsla och hyresgästerna en utmärkt service och trygghet. Mästerhuset innehåller utöver kontor också ett kommersiellt gatuplan. Här hittar du en högklassig restaurang för över 400 gäster som ytterligare bidrar till en levande miljö.

Tillgängliga lokaler kräver expertis

Tengboms Certifierade sakkunniga löser kraven på tillgänglighet som en del av gestaltningen.

Nära samarbete

Byggnadens omfattande och komplexa förutsättningar har krävt en särskild omsorg och närhet i utvecklings- och designsamarbetet mellan byggaktör, arkitekt och entreprenör. Detta har inneburit att stor del av genomförandeprojekteringen skett på gemensamt platskontor.

Kontaktperson

Martin Rangfast

Chef Affärsutveckling
+46 8 412 52 71

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Jeppe Dueholm Sörensen Arkitekt MAA
Karin Hagelberg Arkitekt
Mark Humphreys Arkitekt SAR/MSA, Regionchef Stockholm
Martin Christiansson Arkitekt
Martin Rangfast Arkitekt CTH, Chef Affärsutveckling, Tillgänglighetssakkunnig, Partner
Niklas Hedin Arkitekt AIA