Porten, Arlanda

Mot nya horisonter
Arkitektur
Infrastruktur
Uppdragsgivare:
Plats: Arlanda flygplats
Samarbetspartners: Ramböll
Uppdragsår: 2012-2020
Uppdrag: Till- och ombyggnad av Terminal 5
BTA: Tillbyggnad ca 34 000 kvm, ombyggnad ca 25 000 kvm

Med projektet Porten ska Terminal 5 på Arlanda få ett lyft. Ljus och luftig atmosfär, effektiv säkerhetskontroll, utökade kommersiella ytor och större orienterbarhet är komponenter i Tengboms lösning. Den mest anslående delen är en 330 meter lång tillbyggnad som blir utrikesterminalens nya fasad utåt.

Noggrann navigering

En flygplats är på många sätt ett eget universum. Ett gränsland där förväntansfulla passagerare blir slussade mellan säkerhetskontroll, parfymer och avgångsöl. De olika funktioner som samsas på platsen ställer synnerligen olika krav på rumsligheten. Det gör projektet Porten på Arlanda till en arkitektonisk och logistisk utmaning som kräver noggrann analys. Den tydligaste gränsen i passagerarflödet är idag markerad av de två säkerhetskontrollerna som för bättre effektivitet och ökande passagerarflöden kommer att bli en och samma.

Arlanda
Den 330 meter långa tillbyggnaden
Den nya handelsplatsen

I gestaltningen gäller det att finna en både funktionell och estetiskt tilltalande inramning som kan bli ett sammanbindande kitt mellan olika ytor, liksom mellan områdets berörda befintliga byggnader, som alla är typiska för den tid de uppfördes i.

Vi försöker inte göra byggnaden till något mindre än vad den är. Arlanda är en väldigt storskalig plats.

Tillbyggnadens placering vid Terminal 5

Storslaget med respekt

Utöver ombyggnad av och tillägg till existerande kommersiella ytor bidrar Tengbom med en 330 meter lång tillbyggnad. Den kommer att bli ny front för terminal 5. Tillbyggnaden kommer att placeras framför den nuvarande terminalen, vars geometriska uttryck lever vidare i den nya exteriören. Det är en sluten volym som framhäver flygplatsens storskalighet, samtidigt som fasadens egenskaper bryter ned det hela till en mer mänsklig skala; den reflekterar himlen och omgivningen samt skapar variationer genom ljus- och skuggverkningar i kassetterna.

Arlanda
Vi skapar variationer genom ljus- och skuggverkningar i kassetterna
Arlanda
En inglasad piazza knyter samman den nya säkerhetskontrollen med handelsytan

Interiören går i neutrala, varma toner som knyter an till tidigare epoker. Till exempel björkpaneler och kalkstensgolv från flygplatsens äldsta byggnad daterad 1976 och centralbyggnaden från början av 2000-talet. En inglasad piazza knyter samman den nya säkerhetskontrollen och de utökade kommersiella ytorna med en helt ny pir för terminal 5. Ambitionen har varit att skapa en sammanhållen miljö av hög kvalitet, i form av en lugn bas som den kommersiella brokigheten på dagens flygplatsmiljöer kan spela emot.

Piazzan interiört

Genomtänkt arbetsprocess

Till- och ombyggnationen är ett komplext projekt som kräver tydlighet också i den bakomliggande arbetsprocessen. Den röda tråden behöver därför bli kommunicerad och förankrad på ett konsekvent sätt både internt och med beställaren. Det handlar i hög grad om team work mellan alla inblandade. Färdigställandet av Porten är beräknat till 2023 och 2025 för de olika delarna, och mycket kan hända på vägen.

För att kunna möta nya säkerhetskrav och andra förändringar behöver konceptet vara robust från början och också bli förmedlat pedagogiskt. I slutändan är målet en rationell och vacker arkitektur som lyckas kombinera högt ställda funktionskrav med ett uttryck som gör Arlanda till en levande plats alla tider på dygnet.

Kontaktperson

Mark Humphreys

Regionchef Stockholm
+46 8 412 53 43

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Jonas Högberg Tidigare handläggare
Jonas Nyberg Handläggare
Matthew Eastwood Uppdragsansvarig
Åse Larsson Gestaltningsledare 2016-2021, Uppdragsansvarig till och med 2021
Rebecca Andersson Handläggare
Tomas Vogt Tidigare handläggare
Tove Krogh Andersen Tidigare handläggare
Samt ett 30-tal andra medarbetare