Karlavagnsplatsen

Detaljplan i storlek större
Stadsbyggnad
Plan & Program
Uppdragsgivare:
Plats: Lindholmen, Göteborg
Uppdragsår: 2015-
Projekttyp: Stadsplanering
Samarbetspartners: Serneke, Älvstrandsbolaget, SOM Architects, Entasis, Semrén & Månsson

Göteborgs stad växer och Lindholmen är ett av de mer omtalade stadsutvecklingsprojekten på agendan. Inte minst för att Nordens högsta skyskrapa ska byggas där – Karlatornet. Tengbom har stöttat stadsbyggnadskontoret och deltagit i hela arbetet med detaljplanen.

Bild: Serneke

På Lindholmen planeras det för en attraktiv blandstad med bostäder, kontor, skolor, vård, handel och hotell. Den nya bebyggelsen ska bidra till förverkligandet av ”Vision Älvstaden” och en bättre stadsmässighet i området. Tengboms omfattande uppdrag i Karlastaden har varit att ta fram planeringsförutsättningar, delar av planhandlingen och ett kvalitetsprogram för utformning av allmänna platser och kvartersmark. Vi har också gjort social- och barnkonsekvensbeskrivning.

Bild: Zynka

Ambitionen har varit att ta ett samlat grepp för att det nya området ska kopplas ihop med kringliggande bebyggelse och service. Detta för att Lindholmen inte bara ska vända sig mot Göta älv, utan vara en del av en större stadsväv som sträcker sig bort mot Kvilletorget och övriga Hisingen.

Ortofoto och det nya fotavtrycket

Tillgängliga kvarter

”Vi har lagt stor vikt vid att det ska vara allmän plats mellan husen i planen. Utformningen av platser och gator vid Karlavagnsplatsen är en viktig del i att göra platsen tillgänglig för alla”, säger Ylva Ralph.
Detta betyder att gatumiljöer utformats för så lite trafik som möjligt inne i kvarteren och att ytor ska gå att använda av alla oavsett ålder eller fysik. Parkmark och lekytor har planerats in både inom kvartersmark och inom allmän plats, även uppe på byggnader.

Karlatornet terrass – Bild: karlastaden.se

Hållbara kvarter

Stor vikt har lagts på att planera för en hållbar stad, utifrån de tre hållbarhetsparametrarna: socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Karlastaden ska certifieras enligt BREEAM Communities, vilket är ett sätt att säkerställa att grundtanken och visionerna för den hållbara stadsdelen följer med hela vägen. Målet är att stadsdelen ska bli en spjutspets inom stadsbyggnad, både vad gäller innovation och hållbarhet.

Bild: Serneke

Kontaktperson

Susanne Högström Sivengård

Studiochef Stadsutveckling
+46317615267

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Ylva Ralph Arkitekt SAR/MSA
Avin Mahammad Arkitekt
Anna-Maria Blixt Arkitekt MSA
Anders K E Nilsson Planarkitekt, BREEAM Communities Assessor