Brunnshög

Att leva istället för att konsumera
Arkitektur, Landskap, Stadsbyggnad
Boende & Hotell, Gator & Torg, Idé & Vision
Uppdragsgivare: Coop Utvecklingsfastigheter AB
Plats: Brunnshög, Lund
Uppdragsår: 2015
Projekttyp: Markanvisningstävling för blandstadskvarter
Samarbetspartners: Innovativ projektledning, WSP

För markanvisningstävlingen om ett nytt blandstadskvarter med bostäder och dagligvaruhandel i Brunnshög har vi gestaltat en miljö med fokus på att leva istället för att konsumera. 

I nordöstra delen av Lund växer den nya stadsdelen Brunnshög fram runtomkring de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Tanken är att området ska inhysa upp emot 40 000 boende och sysselsatta.

Den övergripande ambitionen för Brunnshög är att bli världens bästa forsknings- och innovationsmiljö och därför ett skyltfönster för hållbart stadsbyggande i världsklass. Med klokskap och ansvarstagande i planeringen ska detta resultera i en miljö som lockar människor från hela värden.

Brunnshög
Illustration: Tengbom

Arkitektur som maximerar sinnesintrycken

Att leva upp till Brunnshögsvisionens högt ställda mål, och samtidigt vara ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande, har varit centralt i utvecklingen av konceptet för kvarteret. Vår ambition är att skapa en livsmiljö som uppmuntrar till att ta sig tid till att leva istället för att konsumera varor. Att minimera klimatpåverkan genom att dela, hyra, låna eller byta saker med varandra i området. Och att maximera sinnesintrycken genom en inbjudande arkitektur med fokus på odling, mat och samtal.

Brunnshög
Illustration: Tengbom

Kvarter med fokus på matens livscykel

Vårt kvarter fokuserar till stor del på matens hela livscykel, från odling och försäljning till beredning och hantering av matavfall. Vi ser en plats som kan utgå från maten, diskutera dess betydelse i den framtida staden och ge den robusthet och de flexibla förutsättningar som krävs för att aktörer i området kan ta vid och göra sin egen tolkning av dess roll i våra liv.

Ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande

Visionen för kvarteret är också att skapa en mångfald av stadsrum av olika storlek, funktion och grönstruktur. Och vad gäller husen som blir byggda så ska de kunna stå i hundra år. Fasaderna är klädda med tegel, ett material som står för trygghet, identifikation, värme och samtidigt tyngd. Adderade element i stål, trä och glas är tydligt underordnade huvudvolymerna. Klätterväxter på fasader och balkonger blir över tid en integrerad del av gestaltningen. Strukturen som helhet ska tåla användning, återanvändning  – och också upplevas över tid.

Kontaktperson

Ulrika Lundquist

Affärsutvecklare Skåne
+46406413133

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Annelie Håkansson Arkitekt
Cecilia Bohm 3D-Illustratör
Einari Kinnunen 3D-Illustratör
Gärda Sjöholm Arkitekt SAR/MSA
Johannes Roubert Arkitekt SAR/MSA
Karl Grunning Landskapsarkitekt
Kent Fridell Dagvattenspecialist
Malin Ingemarsdotter Landskapsarkitekt LAR/MSA
Shira Jacobs Landskapsarkitekt
Tobias Cassel Arkitekt SAR/MSA
Teres Nilsson Planarkitekt praktikant
Ulrika Lundquist Affärsutvecklare, arkitekt