Ekstaden

Industriområdet som blir småstadsidyll
Stadsbyggnad
Boende & Hotell, Infrastruktur, Plan & Program
Uppdragsgivare: Hellasvägen Invest AB genom Daniel Svensson på Energy Service Management
Plats: Höör, Skåne
Uppdragsår: 2019 – 2020
Skede: Pågående
Samarbetspartners: Oevis

Tänk om man skulle bygga en hel stadsdel runt en ek, och samtidigt döpa den efter trädet. Precis det är planen för nya Ekstaden i skånska Höör. Tengbom har tagit fram ett förslag som förvandlar industri till idyll.

Ekstaden blir en småskalig, tät och grön stadsdel där den sociala hållbarheten värderas högt. Gaturum och även andra offentliga platser utformas för att uppmuntra till promenader, lek och avkoppling.

Från plåtindustri till ett helt nytt bostadsområde – samtidigt med social hållbarhet i fokus. Hällboområdet, som länge varit ett industriområde, ska nu utvecklas till en levande del av Höör. Den brokiga småstadskaraktären erbjuder öppna gröna kvarter och intima gaturum. Här uppmuntrar utemiljöerna vidare till möten, promenader och lek.

I hjärtat av Ekstaden finns en grön och lummig stadspark omgiven av ett promenadvänligt stråk med bostadsentréer och verksamhetslokaler. I söderläge är parken kantad av townhouses med små uteplatser. Här kan de boende kliva direkt ut i parken som tack vare inramningen får en trygg och levande atmosfär. Illustration: Olof Eriksson, Oevis

Småstadskänsla ner i minsta detalj

Själva stadsskalan är starkt influerad av hur centrala Höör är utformat – Ekstaden ska bli uppfattad som en naturlig del av omliggande landskap. Därför fortsätter befintliga gator men även stråk in i området, där de mynnar ut i mötesplatser och grönområden. För att ge ett småskaligt intryck med en personlig karaktär består husen av två till fyra våningar, där den översta våningen är indragen. Här varvar man också hus med uråldriga träd – stadsdelen drar nytta av den lummiga miljön som redan finns kring Gästis och Kolljungabäcken. Ekstaden är inte bara byggd kring en ek – den blir en grön förlängning av den skånska kulturmiljön.

Med sitt stationsnära läge blir Ekstaden ett perfekt boendealternativ för småbarnsfamiljer från närliggande städer, som Malmö och Lund.

Lägre byggnader mot söder ger bättre ljus på innergårdarna.
Husen får varierande utformning för att skapa en brokig, levande känsla.
De förhöjda bottenvåningarna blir i synnerhet perfekta lokaler för butiker och restauranger.
För att skapa en grönare stadsmiljö och en visuell koppling mellan gata och innergård lägger man in gröna släpp i varje kvarter.
Vill du veta mer om projektet? Hör av dig!
+46 406 41 31 22

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anders Nilsson Uppdragsansvarig
Annelie Håkansson Medverkande
Cecilia Bohm Visualiserare
Daniel Svensson Projektledare, Hellasvägen Invest AB
Ewa Juneborg Bebyggelseantikvarie
Jakob Sjöberg Medverkande
Mårten Espmarker Handläggare