DNB

Bankkontor med norsk touch
Inredning
Kontor
Uppdragsgivare:
Plats: Stockholm
Uppdragsår: 2013–2015
Projekttyp: Kontorsinredning
Samarbetspartners: Tenant & Partner

Nytt kontor – ny kultur

DNB stod år 2013 inför utmaningen att – genom ett nytt kontor – samla ihop verksamheten i Stockholm till en gemensam enhet med en ny kultur. I det gamla kontoret på fem våningar, med små möjligheter till flexibilitet, var det svårt att omsätta verksamhetens visioner. I nya lokaler på Mäster Samuelsgatan i centrala Stockholm ville de skapa ett socialt och effektivt kontor med som stärkte samspelet och kommunikationen mellan medarbetare och avdelningar. Vi fick uppdraget att gestalta det nya kontoret. 2015 var det dags för medarbetarna att flytta in.

DNB med ett vardagsrum för fyrahundra

Vi har utformat lokalerna utifrån en vision om öppenhet och transparens, med särskilt fokus på miljöer som inspirerar till spontana möten och samverkan. Navet i det nya kontoret är den stora loungen vid entrén. En gemensam samlingspunkt för alla fyrahundra medarbetare, som ersätter de många pausutrymmen som fanns på det gamla kontoret. Vi ville att loungen skulle kännas som ett riktigt vardagsrum, en plats i kontorets bästa läge, där alla verkligen vill vara. Precis intill placerade vi en service desk, där medarbetarna kan få direkt hjälp från administration och it-support.

DNB
Foto: Johan Carlson

Flexibla hemvister och fokus på sekretess

Arbetsytorna på DNB är uppdelade i så kallade hemvister, inom vilka man arbetar med fasta platser och en clean desk-policy. Vi har också anpassat kontoret så att ett mer genomgående mobilt och flexibelt arbetssätt kan införas i framtiden. Atmosfären i de nya hemvisterna är lugn och rofylld, eftersom mycket av samarbetet mellan medarbetare nu kan utföras i de sociala delarna av kontoret. Vi har också lagt mycket omsorg vid att hitta naturliga placeringar av bankens sekretessenheter. Utifrån naturliga beteenden, flöden och rumsbildningar har vi skapat diskreta avgränsningar som fortfarande signalerar visionen om öppenhet och transparens, genom exempelvis glaspartier.

DNB
Foto: Johan Carlson

Ljus färgpalett med norsk inspiration

DNB:s nya kontor är placerat i tre olika huskroppar, med varierad takhöjd och fönstersättning. För att skapa helhet i miljön har vi valt att öppna upp lokalerna i så stor omfattning som möjligt, med dagsljus från två håll. Utifrån lokalernas förutsättningar har vi här och där skapat rum i rummet, genom varierade golvmaterial och upphöjda partier. En central funktion är trappan mellan de två våningsplanen, som vi gestaltade för att ge ett öppet och lekfullt flöde. Miljöerna präglas av ljus och luft, med en skandinavisk färgpalett.

Utifrån bankens grafiska manual utvecklade vi ett anpassat koncept för Stockholmskontoret, som utgår från de olika årstiderna. Den externa delen av loungen är vinter, den interna är vår/sommar, och arbetsplatserna är höst. Inspiration från Norge, och huvudkontoret i Oslo, har resulterat i en genomgående hög materialitet med många inslag av trä. Den norska mönstertraditionen återger vi bland annat i fiskbensparketten.

Kontaktperson

Kristina Jonasson

Studiochef Inredning
+46 708 23 14 33

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Lena Sandberg Arkitekt SIR/MSA
Per Vestergaard Inredningsarkitekt
Torbjörn Höeg Arkitekt SAR/MSA