Mojang

Geeky friendly och familjärt kontor
Mojangs kontor
Inredning
Kontor
Uppdragsgivare:
Uppdragsår: 2017-2018
Uppdragstyp: Kontor
Plats: Stockholm

Utforskande i kombination med äventyrslust är kanske en slags allmän beskrivning av spelet Minecraft, och inte helt långt ifrån det nya kontoret för Mojang.

Här har Tengboms inredningsarkitekter i tätt samarbete med Mojang skapat en ”geeky friendly” atmosfär och arbetsplats, snarare än en stereotyp ”sci fi-laser” plats. Vad betyder det, undrar den icke så tech-bildade. Jo, en familjär, trygg plats som man känner igen sig i och som inte är för tillrättalagd.

”Geeky friendly” atmosfär och arbetsplats, snarare än en stereotyp ”sci fi-laser”

På uppdrag av Microsoft har Tengbom varit involverade i uppdraget från första början. Till och med som hjälp för Mojang i att leta lokal. Valet föll på Münchenbryggeriet, där tre våningsplan inretts och anpassats för att bli en optimal arbetsplats för Mojangs drygt 140 anställda. Processen har varit väldigt mycket av ett samskapande, där omkring 20 personer från Mojang varit med och fattat beslut.

Mojang

Första intrycket i entrén är just igenkännande. Här finner man en stor mosaik i Minecraftmotiv, även så kallad selfie-vägg, för fans och besökare. Rummet växer ut i en allmän yta med bar, kök, spel och avkoppling för gäster men också medarbetare. En framträdande trappa leder upp till översta våningsplanet som domineras av skrivbordsplatser och mötesrum. En interntrappa leder ner till mellanplanet med än mer arbetsplatser. Här sitter Mojang i olika team. Och, mycket fokus har legat på att planera arbetsplatserna så att kollegorna inte ska störa varandra vid exempelvis förbipassager.

Mojangs kontorMojangMojangs kontorMojang Mojang

I övrigt är Mojangs kontor kantat av en stor dos humor. Det syns i allt från namnen på mötesrummen (som Mojang själva döpt och gjort grafiken för) till små överraskningar som till exempel gömda monster och toalett-vett och etikett.

MojangMojang

Kontaktperson

Michelle Longo

Studiochef Inredning
+46 841 06 96 38

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Katya Högberg Arkitekt SIR/MSA/MFA
Sara Persson Inredningsarkitekt
Magnus Lindgren Arkitekt SIR/MSA/MFA
Johan Amborn Arkitekt SIR/MSA/MFA
Erika Janunger Inredningsarkitekt MSA/MFA
Nadia Tolstoy Inredningsarkitekt