”Vi erbjuder en unik kombination av konstnärligt uttryck och funktionalitet”

Inredningsarkitekten Sara Persson har precis landat i Stockholm efter en vecka i Milano där hon bland annat medverkade i panelsamtalet Swedish Interior Architecture Now. Vi snackar med henne om yta, dialog och hur en välgjord inredning kan underlätta för människor.

Kan inredning göra världen bättre?

– Ja, det kan man säga. Vårt uppdrag är att göra bästa möjliga miljöer för dem som ska vistas där. Det kan handla om allt ifrån kontor där människor tillbringar sitt yrkesliv, till platser att växa upp i samt platser för dialog och möten som restauranger, hotell och kulturella mötesplatser, för att nämna några exempel. Vi analyserar, strukturerar och skapar en fungerande helhet för de som ska bruka miljöerna. Tillgänglighet, väl disponerande ytor och dimensioner som fungerar är något som sitter i ryggmärgen.

Du deltog i ett panelsamtal i den svenska montern på mässan, under rubriken Swedish Interior Architecture Now. Kan man verkligen tala om ”svensk inredningsarkitektur”?

– Både ja och nej. Jag tycker att vi ska vara stolta över hur vi svenska inredningsarkitekter arbetar. Vi är inkluderande, bjuder in kunden och användaren till en tydlig dialog. Det är en styrka. Men ibland borde vi stå på oss mer och faktiskt våga argumentera för att vi den kunskap vi besitter. Jag tycker vi har en unik kombination av konstnärligt uttryck och funktionalitet.

Vad säger du till dem som tycker att inredning är ytligt och mest handlar om att piffa lite?

– Vårt yrke handlar om allt från analys till gestaltning. Vi arbetar med rumsindelning, flöden, disponering av ytor, specialritad inredning, belysning, möten mellan ytor och material, hållbarhetsaspekten och, kanske framför allt, en grundlig analys av brukarens behov. Till det adderas gestaltning och varumärkesbyggande identitet. Detta för att skapa fungerande miljöer för rätt ändamål, miljöer att må bra i, både fysiskt och psykiskt.

Vad tar du med dig från Milano?

– Jag såg många spännande materialmöten, kombinationer av naturmaterial med nyare material, och för mig nya sätt att använda glas och speglar. Det fanns också flera montrar uppbyggda av ramverk med uppspända textilier emellan där de hade lyckats bra med ljussättningen och skuggspel, sånt är inspirerande. Jag tycker om att titta på hur de gestaltat montrarna och bygger rum kring objekten, för att skapa samspel dem emellan.