Telia Company HK

Den nya generationens kontor
Inredning
Kontor
Uppdragsgivare:
Plats: Arenastaden, Stockholm
Samarbetspartners: Input Interiör, Tenant & Partner
Uppdragsår: 2014–2016

Hur gestaltar och kommunicerar man ett företags själ och identitet? Speciellt ett så välkänt företag som Telia Company. Jo, med nyfikenhet, energi, mod – och en stor dos av arkitektur. 

Foto: Per Ranung
Foto: Per Ranung

När flytten till Solna, till en ny fastighet ovanpå Mall of Scandinavia, började planeras 2014 tog Telia chansen att inte bara skaffa nya lokaler utan också använda projektet som en del i att bli ett ”new generation Telco”.

– Vi fick väldigt mycket gehör och engagemang från den högsta ledningen. Telia var en entusiastisk beställare som hela tiden pushade oss att bli bättre: ”Vi vill inte ha det vi redan vet att ni kan. Vi vill att ni ska hitta nya lösningar” sa de, säger Torbjörn Höeg, ansvarig arkitekt.

Telia Company
Foto: Per Ranung

– Det är ett nytt kontor för ett nytt Telia. Huvudfunktionen är att vara en plats för samarbete och en plats för inspiration och energi. De sitter tillsammans, ser varandra och syns. De jobbade mycket med varumärket parallellt med att vi arbetade med inredningen, och det kuggar in i varandra. De berättar samma berättelse fast med olika dialekter, fortsätter han.

Ett svindlande stort uppdrag med Telia Company

Telia Company
Foto: Per Ranung

Telia har 3800 medarbetare och sitter på 47 000 kvadratmeter. Dessutom behövde de komma igång med flytten så snart som möjligt. Efter en tävling som Tengbom vann började utmaningen för inredningsarkitekterna.

– De första sex veckorna efter semestern 2014 gjorde vi programarbetet och planlösning för huvuddelen av huset. Vi var fyra stycken arkitekter. Det borde inte ha gått men det gjorde det, konstaterar Torbjörn Höeg.

– Men vi hade just avslutat arbetet med Swedbanks nya huvudkontor som också var i den här skalan och tog med oss många erfarenheter därifrån. Och modet att våga, säger Linn Sylvan.

Telia Company
Foto: Per Ranung

Nytt kontor – nya möjligheter

Kontoret består av fem huskroppar, varav fyra ligger samlade runt tre stora ljusgårdar. Uppdraget var att skapa ett välfungerande, aktivitetsbaserat kontor åt ett modernt kommunikationsbolag. Det fanns många utmaningar. Den enorma skalan var förstås en, men också variationerna som behövdes. Vissa avdelningar kräver speciella, tekniska lösningar medan andra, som exempelvis kundtjänst, har helt andra behov.

Telia Company
Foto: Per Ranung

Ljusgårdarna gör att man syns och ser varandra på ett helt annat sätt än i slutna korridorer. Det är ett hus för möten och kommunikation.

Telia Company
Foto: Per Ranung

– Vi hittade tidigt en grundstruktur som fungerade. Vi ville ge Telia en känsla av snabbhet, sportighet och energi. Det var viktigt att få in den aktiva känslan samtidigt som kontoret måste fungera som helhet. Nu när vi hälsar på ser vi att folk har tagit de olika platserna till sig och använder dem, berättar Linn Sylvan.

– Ljusgårdarna gör att man syns och ser varandra på ett helt annat sätt än i slutna korridorer. Det är ett hus för möten och kommunikation. Det pågar samtal överallt, avslutar Torbjörn Höeg.

Typplan
Typplan

Interiört koncept

För den interiöra gestaltningen tog vi fram ett koncept kallat Spectrum/Speed of Light, vilket speglar varumärket och företagets digitala verksamhet. Inredningen andas en snabb och aktiv känsla, inbjuder till aktivitet och rörelse, samt ger energi genom ett bredd färgspektra med starka accenter. Konceptet tillsammans med Telias värdeord Dare, Care och Simplify – och ett stort fokus på hållbarhet – har varit den röda tråden i projektet.

Kontaktperson

Nadia Tolstoy

Gestaltningsledare och omvärldsanalytiker
+46 851 81 94 56

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anna Kåresjö Arkitekt MSA
Annika Grottell Arkitekt SIR/MSA
Kristina Berggren Arkitekt SIR/MSA
Linn Sylvan Arkitekt SAR/MSA SIR/MSA, kreativt ansvarig
Torbjörn Höeg Arkitekt SAR/MSA, ansvarig arkitekt