Framtidens kontor – vad innebär det?

För Stockholm Furniture and Light Fair 2020 har Tengbom curerat utställningen Re-Defining the Office: The (human-centred) Post-spatial Workspace. Vi byter några ord med utställningens projektledare Linda Camara.

– Besattheten med framtiden har helt enkelt att göra med att vi inte kan sluta spekulera kring hur vi ska anpassa oss för en bättre morgondag, säger hon.

Linda, Hollywood och sci-fi ger oss ofta en falsk bild av framtiden, då vi inom många områden fortfarande är begränsade av tekniken. Varför är vi så hopplöst förälskade i att prata om framtiden när den troligen inte är så radikalt annorlunda?
– Hela människans utveckling bygger på att vi funderar på hur vi idag ska anpassa oss så att det blir bättre imorgon. Design och arkitektur både påverkar och påverkas av utvecklingen, så därför måste även vi hänga med och läsa ihop trender från många olika områden. Teknik, politik, mode, filosofi med mer, allt spelar roll. Arkitektur och design är en fysisk tolkning av vad som pågår just nu (oavsett om man i tiden blickar framåt eller bakåt).

Okej, så frågan på allas läppar: hur ser framtidens kontor ut?
– Vi vill inte prata om hur saker kommer se ut. För vi vet ju faktiskt inte det. Däremot kan vi mer eller mindre träffsäkert dra slutsatser utifrån de trender och den utveckling vi ser idag. Utställningen Re-Defining the Office ger därför många inspel till tanken, både välbekanta men förhoppningsvis också många nya som besökare kan använda som ledtrådar för att själva ta sig in i framtiden. Vi tror inte heller det är utseendet på miljöerna som är det intressanta att diskutera, utan hur vi kommer att förhålla oss till att arbeta eller vår arbetsplats. Samt hur det förhållningssättet sedan kommer att påverka våra framtida arbetsplatser.

Vad skulle du säga den enskilt största utmaningen kopplat till framtidens arbete som vi arkitekter behöver lära oss hantera är?
– Upplevelse är allt. En enbart funktionell arbetsplats är inte tillräckligt längre. Exempelvis måste transporten till jobbet vara mödan värt. Vi går till kontoret för att träffa människor och för att vara kreativa tillsammans. Mänskliga behov är uråldriga, vi kommer alltid att söka fysisk kontakt, kärlek, ögonkontakt och alla smånyanser som finns i kroppsspråket. Därför har arkitekter och designers ett viktigare uppdrag än någonsin att gestalta rum för människan i realiteten, när vi arbetar i en potentiell icke-rumslig virtuell verklighet.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med kontor? Hör av dig direkt till Linda!
+46 480 36 36 70