Beskrivningar

Tengbom har lång erfarenhet av att utföra beskrivningar för olika skeden och de vanligaste entreprenadformerna.

En beskrivning är en handling som innehåller allt det som inte finns med på ritningarna i ett projekt – ett byggtekniskt komplement till dem, exempelvis för toleranser. Oftast handlar våra beskrivningar om det som arkitekten och konstruktören utför, men ibland finns också åtgärder för andra discipliner med.

Beskrivningar bygger oftast på olika branschstandarder, inom byggbranschen framförallt AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning) som är en grund för ett standardiserat byggnadssätt. Olika discipliner har olika versioner, vi arkitekter använder Hus AMA.

Vi utför också ritningsgranskningar, upprättar rumsbeskrivningar och administrativa föreskrifter (AF). I nära samarbete med arkitekter och konstruktörer tar vi ansvar för att beskrivningar och ritningar kompletterar varandra.

Vill du veta mer?
+46 8 412 52 42