Projekteringsledning & Generalkonsult

Som projekteringsledare ansvarar vi för koordineringen av konsulter och deras leveranser i ditt projekt. Vi ser till att systemet fungerar – att alla gör rätt insatser inom tidplan – och säkerställer den bästa lösningen för det.

En projekteringsledare är djupt insatt i projektet som helhet, arbetar tätt tillsammans med dig och ser helt enkelt till att varje aktör beroende på typen av uppdrag – från arkitekter, projektledare och kalkylatorer till konstruktörer till VVS-ingenjörer – samarbetar mot vårt gemensamma mål.

Generalkonsultuppdrag

Ofta tar vi rollen som generalkonsult, vilket innebär ett helhetsansvar för projekteringen, alla dess medverkande aktörer och kompetenser. Vi minskar din arbetsmängd och samordnar tidplanering, ekonomi och resurser.

För oss erfarna projektörer på Tengbom är projekteringsledningen en naturlig roll. Vi tycker om när det är svårt – komplicerad teknik eller många inblandade aktörer gör det bara mer intressant. Som generalkonsult kan vi välja underkonsulter som vi vet gör ett bra jobb och är lätta att samarbeta med.

Vill du veta mer?
+46 8 410 354 15