Ängelholmshem jämlikhetscertifierade

Som första bostadsbolag i Sverige är Ängelholmshem nu certifierade inom JämtJämlikt – ett system och en certifiering för kontinuerligt jämlikhetsarbete i projekt inom stadsutveckling och byggd miljö. Certifieringen ger ökad förståelse för sociala och ekonomiska vinster som uppstår vid en inkluderande och jämlik livsmiljö.

Ängelsholmshem
Mats Nilsson från Ängelholmshem och Pernilla Woelfer från Tengbom.

Tengbom har stöttat Ängelholmshem genom processen, där bland annat medborgardialog med barn och äldre har resulterat i en ny områdesutvecklingsplan för bostadsområdet Papegojan.

− För att skapa ett jämlikt samhälle räcker det inte att arbeta med den byggda miljön, säger Pernilla Woelfer, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom. För det krävs hela samhällsapparaten. Men med den byggda miljön skapar vi förutsättningar för det liv vi väljer att fylla den med. Med stadsutveckling och arkitekturen som verktyg kan vi jobba utjämnande och lyfta fram vissa grupper i samhället för att ge fler människor möjlighet till ett gott liv.

Förra året lanserades certifieringen JämtJämlikt och en av de första stadsmiljöerna som genomgick processen var People’s Walk i Helsingborg – ett tryggt och också jämlikt promenadstråk i hjärtat av Oceanhamnen som utformades av invånarna själva.

JämtJämlikt är utvecklat av RISE, Helsingborgs stad och Raoul Wallenberg Institute samt Tengbom. Systemet går att använda i många olika skalor. Exempelvis i översiktsplaner, planprogram, detaljplaner och placemaking eller i fastighetsutveckling och gestaltning. Även Arvika kommun arbetar med en certifiering av sin process för att ta fram en översiktsplan. Under Almedalsveckan 2023 håller Tengbom i ett rundabords-samtal på temat; Hur skapar vi jämlika livsmiljöer?

Vill du prata jämlika stadsmiljöer?
+46 42 19 48 54