Snart kan vi certifiera jämlikhet

Tänk miljöcertifiering fast för jämlikhet. Under 2020–2021 ska vårt Vinnovafinansierade projekt JämtJämlikt ta fram ett system för detta, byggt på mänskliga rättigheter.

Vad är egentligen jämlikhet? Frågan kan vara svår att ta på och konkretisera. Alla vill ha en jämlik stad men ändå tenderar vi att fortsätta bygga städer som vi alltid gjort. Det finns helt enkelt ett glapp mellan intentioner, visioner och praxis. Nu ska vi tillsammans med Helsingborgs stad, RISE och Raoul Wallenberg ta fram ett system som löser dilemmat. För det går att certifiera jämlikhet.

Systemet bygger på nationell diskriminerings- och tillgänglighetslagstiftning och leds av de tre grundprinciperna för mänskliga rättigheter: icke-diskriminering och jämlikhet, deltagande och inkludering samt transparens och ansvar.

Bakom initiativet står Helsingborgs stad och Tengbom som tillsammans kläckte idén om en jämlikhetscertifiering. Detta efter att vi tillsammans experimenterat med att involvera unga tjejer i utvecklingen av platser i Helsingborg – här i projektet #VarÄrTjejerna.

Ett lustfyllt och praktiknära system som lyfter offentliga miljöer

I slutet av mars stod det klart att Vinnova ger fortsatt finansiering på två miljoner kronor för vårt projekt JämtJämlikt. Vi kommer i första hand att fokusera på stadens gemensamma rum – som bibliotek, kultur- och idrottshallar, skolor, torg, parker och gator. Systemet, som fångar och konkretiserar jämlikhetsfrågor, ska bli både praktiknära, lustfyllt och enkelt att använda.

– Här gäller det att jobba konkret – att testa sig fram och våga misslyckas. Bryta normer och hitta nya kopplingar, säger Vesna Vasiljkovic, tidigare arkitekt på Tengbom och projektledare för JämtJämlikt.

Genom att våga bryta normer och jobba med känsliga frågor skapar vi ett bättre samhälle för alla.

Helsingborg, Umeå och Ängelholm blir först ut med att ”provköra” systemet

För att skapa ett lättanvänt och fungerande system kommer vi under 2020 sätta det på prov i en rad verkliga case. Helsingborg, Umeå och Ängelholm bidrar med prototyper som gör det möjligt att utveckla systemet i praktiken. Och 2022 ska det vara klart att använda för alla.

– Satsningen har hittills gått otroligt bra. Intresset är stort – en marknadsundersökning som vi genomförde under förstudien visar att många är i behov av en konkretisering i jämlikhetsfrågan. För att något sånt här ska bli av krävs en modig aktör. Helsingborgs stad har vågat ta lead och varit drivande i idéutvecklingen, säger Vesna Vasiljkovic.

På sikt kan systemet stå modell för ett internationellt certifieringssystem med syfte att uppnå Agenda 2030.

Nästa steg – pandemisäkra det offentliga rummet?

Jämlikhetsfrågan är bred. Här ingår inte bara jämställdhet och trygghet utan bland annat också frågan om tillgänglighet. Hur jobbar man till exempel med tillgänglighet i en pandemi som den vi nu upplever? Isolering och ”social distancing” kommer alltid vara en viktig strategi i den här typen av kriser. Hur skapar man miljöer där det sociala livet och företagandet kan fortsätta utan risk för smitta? Genom att identifiera designparametrar för social distancing i offentliga rum kan man bygga in beredskap för att hantera framtida kriser.

– Min förhoppning är att den här satsningen kommer leda till att hela branschen lyfter. På sikt kan systemet stå modell för ett internationellt certifieringssystem med syfte att uppnå Agenda 2030. Vi konkretiserar vad jämlikhet och tillgänglighet i en stad betyder. Genom att våga bryta normer och jobba med känsliga frågor skapar vi ett bättre samhälle för alla, avslutar Vesna Vasiljkovic.

Vesna pratar om hur vi kan certifiera jämlikhet
I såna här frågor faller vi lätt tillbaka i arbetssätt vi är inskolade i och kan, vilket leder till att projekten ofta blir av tillfällig karaktär. Det menar Vesna Vasiljkovic. Med certifieringssystemet kommer man istället på ett strategiskt sätt kunna påverka den kommunala planeringen och exploateringen.
Frågor eller idéer? Hör av dig!
+46 42 19 48 54