Hur skapar vi jämlika livsmiljöer?

Städer ska planeras och byggas för alla oavsett ålder, kön, inkomst och härkomst, religion eller funktionsnedsättning. En stad och arkitektur som sätter människan i fokus och ger alla möjlighet att skapa ett gott liv utifrån sina speciella behov och förutsättningar. Jämlika livsmiljöer helt enkelt.

Tengbom arbetar sedan en tid med JämtJämlikt, ett system och en certifiering för jämlika livsmiljöer, som är framtaget tillsammans med Raoul Wallenberg Institute, RISE och Helsingborgs stad. JämtJämlikt erbjuder en process och verktyg för ett kontinuerligt jämlikhetsarbete i projekt inom stadsutveckling och byggd miljö.

Nyligen bjöd Tengbom in till två Table Talk i Malmö och Helsingborg om jämlikhet och social hållbarhet. Tillsammans med inbjudna talare ville vi inspirera och dela med oss av kunskaper och erfarenheter från projekt med fokus på jämlikhet och diskutera hur vi kan skapa verklig skillnad med hjälp av byggd miljö. Stina Bertilsson Vuksan som är miljöstrateg i Helsingborgs stad visade oss Havoteket. Sofia Wedin, översiktsplanerare och Anneli Karlsson, jämlikhetsledare på Arvika kommun berättade om översiktsplan Arvika. Marie Hoff, bostadschef och Anna-Karin Johannesson kommunikatör på Ängelholmshem presenterade områdesutvecklingsplan Papegojan. Vesna Vasiljkovic, strategi- och planchef Malmö stad berättade om Malmös fokus på jämlikhet i stadsutvecklingsprocessen.

Världens första certifikat för jämlikhet i stadsutveckling gick 2022 till People’s Walk i Helsingborg. Foto: Felix Gerlach

Vill du också prata om jämlikhet och social hållbarhet?

Allas rätt till staden kräver samtidigt nya arbetssätt, metoder och verktyg som hjälper till att överbrygga gapet mellan vision och färdigt resultat. Med JämtJämlikt kan beslutsfattare och aktörer säkerställa att förändringsarbetet blir genomfört på ett systematiskt sätt.

Tengbom kommer under våren bjuda in till fler Table Talk på olika platser – bland annat i Stockholm och Göteborg i maj. Syftet är att fortsätta arbetet med att sprida kunskap om hur vi gemensamt kan arbeta för jämlika byggda miljöer. Om du är intresserad av att delta i ett Table Talk eller om du har en eller tusen frågor om JämtJämlikt – hör av dig till Ulrika (se nedan).

Ring mig så pratar vi ihop oss!
+ 46 70-680 08 88