Tengbom fortsätter utforska social hållbarhet i stadsutveckling

Tengbom tillsammans med Living Cities och Kungliga Konsthögskolan får medel av stiftelsen Arkus för att fortsätta sitt arbete att undersöka hur aktörer praktiskt kan arbeta med jämlikhet och social hållbarhet vid stadsutveckling.

Syftet med förstudien är att undersöka ett antal projekt i offentlig miljö som har som ambition att vara jämlika med fokus på jämställdhet. Har en förändring verkligen skett och går det att se en ökad jämlikhet på platsen? Studien väntas ligga till grund för framtida fördjupning fokuserad på att formulera stöd och gärna mätbara indikatorer för jämlika offentliga miljöer. Baserat på bästa tillgängliga kunskap.

– Vi är väldigt tacksamma att vi får medel för att ta det här viktiga arbetet vidare. Vårt mål är att belysa och sprida kunskap om ett stadsutvecklingsarbete där människan får stå i centrum. Och där olika behov tillgodoses. Alla invånare ska ha möjlighet att skapa ett gott liv utifrån sina speciella behov och förutsättningar. Där har vi ett stort ansvar, säger Dafni Sarakinis, landskapsarkitekt på Tengbom.

Men förhoppningen är att förstudien också ska ge aktuell kunskap. Kunskap som kan stärka yrkesverksamma i arbetet när det gäller jämlik utformning av allmänna platser. Och detta utan att behöva vara experter inom jämlikhet och social hållbarhet.

I studien kommer Dafni Sarakinis från Tengbom, Jennie Björstad och Vanessa Duarte på Living Cities samt Tatiana Letier Pinto från Kungliga Konsthögskolan medverka.

Arkus

Om Dafni: Dafni Sarakinis har ett stort intresse för social hållbarhet och sociala aspekter av stadsutveckling. Hon har kompetens inom BKA- och SKA-analys, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv och också medborgardialog. Hon arbetar gärna med praktiknära forskning och innovation kopplat till arkitektur och de hållbarhetsutmaningar både bransch och samhälle står inför.

Vill du veta mer om jämlikhet och social hållbarhet i stadsplanering?
+46 855 52 99 49