Sustainable by Tengbom höjer värden i projekt

Bara de mest energieffektiva fastigheterna kan klassas som hållbara investeringar enligt EU:s nya taxonomi. Men alla större företag ska enligt lag redovisa sin klimatpåverkan redan idag. Hur får du som fastighetsägare grepp om alla hållbarhetsaspekter i ett projekt och hur höjer du samtidigt projektets långsiktiga värde – utan att äventyra klimat eller miljö? Vi svarar: Sustainable by Tengbom.

Tänk dig att du sitter med ett projekt i startgroparna. Hållbarhet och återbruk är en självklarhet i uppdraget och intentionen är att skapa en långsiktigt hållbar lösning för klimatet, miljön, människan och samhället. Såklart har du också en budget att förhålla dig till, liksom flera intressenter – alla med sina förväntningar, krav och förutsättningar. Ambitionerna i projektet är höga. Du är överöst med hållbarhetstrender men har svårt att välja den mest relevanta för ditt projekt. Kanske är du orolig för att något hållbarhetsperspektiv ska tappas bort, det finns ju så många. Var börjar du?

Återbruk, sociala värden, barnen, hälsan, tryggheten och så vidare. Hållbarhet har många strängar på sin lyra. Hur väljer jag?

Sustainable by Tengbom möter alla hållbarhetsperspektiv

Utifrån Tengboms roll som arkitekter och samhällsutvecklare ville vi hitta ett konkret men kreativt sätt att stötta dig som kund i ovan scenario, och lyfta alla hållbarhetsperspektiv som skapar ett långsiktigt värde för fastigheten, dig som kund och samhället. Vi tog fram Sustainable by Tengbom. Ett samarbetsverktyg kring hållbarhetsfrågor i alla typer av arkitekturprojekt. Verktyget utgår från bland annat globala målen, Sveriges miljömål,  miljöcertifieringssystem, samhällskrav och politiska beslut.

– Kraven på fastighetsägare kommer öka utifrån klimatmålen och de nya regelverken. De kommer att behöva jobba mycket mer proaktivt med resurs- och klimatfrågan i både nyproduktion och förvaltning. Samtidigt kan de inte tappa fokus från andra hållbarhetsperspektiv – miljömässigasociala och ekonomiska. En fastighet ska kunna öka i värden över lång tid. Sustainable by Tengbom fångar just det – värdet utifrån miljö, användare och ekonomi, säger Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på Tengbom.

En fastighet ska kunna öka i värden över lång tid.

Hur går det till då?

I en gemensam workshop samlar vi projektets aktörer där vi med hjälp av Sustainable by Tengbom skapar engagemang, samsyn och ägarskap kring projektets hållbarhetsmål. Vi utreder och identifierar systematiskt de viktigaste aspekterna att satsa på – för att höja värdet i projektet. Allt det som bidrar till en mer attraktiv fastighet, stadsutveckling eller inredning.

Projektets förutsättningar kartläggs. Vad säger kommunen, hyresgästen, du som kund, lagen? Vad kan vi påverka? Utifrån förutsättningarna sätts tydliga mål, som sedan följs av prioriteringar. Det spelar ju faktiskt ingen roll hur många bra idéer du har om du inte vet hur du ska prioritera. Sist reder vi ut eventuella synergier och konflikter.

Att arbeta tillsammans med våra kunder på det här sättet ger samsyn och tydlighet. Och det är roligt! Vi fokuserar både på funktion, kvalitet i gestaltningen och hållbara lösningar. Det här hjälper också kunden att inte tappa bort ambitionerna som fanns i början av projektet – de som höjer värdet, säger Ivana som redan nu har flera lyckade workshops bakom sig.

Vill du veta mer? Hör av dig till Ivana!
+46 8 410 354 15