Kronoteket

Prisad mötesplats för ungdomar
Arkitektur
Kultur
Uppdragsgivare:
Plats: Karlstad
Uppdragsår: 2019-2021
Yta: 1500 m2
Fotograf: Felix Gerlach
Priser: Karlstads kommuns arkitekturpris 2020

En byggnad för ökad meningsfullhet, trygghet och integration. Sedan januari 2021 välkomnar mötesplatsen Kronoteket barn och ungdomar i Karlstad. Här möts man av 1500 kreativa kvadratmeter med alltifrån bibliotek till DJ-hörna.

Genom att skära ut en trekantig volym skapade vi ett stadsrum i anslutning till byggnaden. Formen ger dessutom en visuell koppling till idrottsarenan mittemot.
Kronoteket
Fasaden består av limträpanel som målats med svart slamfärg. Den fem meter höga entrén är klädd i en kontrasterande träfanérskiva, och fönsternischerna fick solskärmar i samma orangea kulör.

Häng med kompisarna. Sy en tygpåse. Sätt ihop en koreografi eller plugga inför tentan. Vare sig man vill vara kreativ eller bara vara står Kronoteket öppet måndag till lördag. Kronoteket tar med sina lutande väggar och särpräglade färger plats – och uppmuntrar ungdomarna i området till att göra detsamma. Sedan 1986 har stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun delat ut arkitekturpriset – och i mars 2021 stod det klart att nytillskottet Kronoteket kammat hem priset.

Social hållbarhet i fokus

Kronoparken är ett klassiskt miljonprogramsområde i nordöstra Karlstad. Området ligger granne med både studentboenden och Karlstads universitet. Här fanns ett stort behov av en mångkulturell samlingsplats för barn och ungdomar. Idén bakom Kronoteket arbetades fram genom medborgardialog och tillsammans med representanter för bibliotek, fritidsgård, parklek och föreningen Ett öppnare Kronoparken. Med förbättrad integration samt ökad trygghet och meningsfullhet som mål har stadsdelen fått en helt ny mötesplats.

Vid byggnadens högsta punkt öppnar sig en maffig entré som dessutom fungerar som en väderskyddad mötesplats.

Modern träarkitektur ger inkluderande känsla

Solceller och KL-trä – gedigna material och miljötänk har präglat projektet från start till slut. Tre av husets sidor är klädda i svart limträpanel och den fjärde i obehandlad plåt. Ytterväggarnas material fortsätter hela vägen in i huset, där varma tränyanser och industriparkett tar vid. Astrid Prinzler är uppdragsansvarig arkitekt och har tillsammans med sitt team varit med hela vägen från skiss till gestaltning, inredning och skyltning.

– Vi ville skapa en byggnad lika inspirerande som verksamheterna i den. Vi valde ett starkt koncept med lutande väggar samt välkomnande, starka färger och trämaterial. Huset både sticker ut och passar in – precis som alla verksamheter i det, avslutar Astrid.

Kronoteket
Husets tre svarta ”offentliga” sidor lutar mot staden, medan den fjärde sidan mot fritidsgårdens egen utemiljö har ett annat formspråk. En ljusare fasad av obehandlat Rheinzink lyser upp fasaden mot norr.
Det tre meter höga fönsterpartiet kan öppnas upp helt och förvandla inomhussalen till en teater- eller konsertscen där publiken står utomhus.

Kontaktperson

Astrid Prinzler

Uppdragsansvarig arkitekt
+46 54 400 50 56

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anna Gillström Landskapsarkitekt LAR/MSA
Anna Kåresjö Arkitekt SAR/MSA
Astrid Prinzler Arkitekt SAR/MSA
Helena Rask Inredningsarkitekt
Petra Eriksson Designer
Therése Boström Handläggare (byggingenjör)