Malmö Live

Stadens nya kulturhub
Malmö Live Tengbom 2015
Arkitektur, Inredning
Boende & Hotell, Kultur, Restaurang
Uppdragsgivare:
Plats: Malmö
Uppdragsår: 2011-2015
Gestaltningsarkitekt: Schmidt Hammer Lassen
Byggaktör: Skanska

Tengbom har haft en avgörande roll i Malmös nya sociala och kulturella mötesplats – Malmö Live. Som byggnadsarkitekter har vi hjälpt till att styra visionen i mål, med hänsyn till många intressenters krav och önskemål, inom ramen för liggande gestaltningsprogram. 

Konsert-, kongress- och hotellanläggningen Malmö Live färdigställdes 2015 och är ett av Malmö stads mest omfattade stadsomvandlingsprojekt. I området vid Neptuniparken, som blivit känt som ett slags bro mellan stadens nya och gamla delar, finner man kvarteret som även innehåller bostäder och kontor. Det hela startade som en vunnen markanvisningstävling av Schmidt Hammer Lassen (SHL) arkitekter och Skanska. Vi på Tengbom har haft uppdraget att projektera bygget och hjälpa till att föra visionen i mål. Under hela processen har vi fört ett nära och givande samarbete med Skanska och SHL som är ansvariga gestaltningsarkitekter.

Större sammanhang

Vi engagerar oss gärna i stadsutvecklingsprojekt av denna karaktär och agerar i de större sammanhangen. Malmö Live har exempelvis betytt mycket för stadens näringsliv. Dels genom att skapa nya arbetstillfällen, men det har också större konsekvenser, som att anläggningen attraherar både internationella och lokala evenemang till staden.

– Det är både glädje och stolthet som infinner sig när man tänker på att vi varit med och bidragit till Malmös nya sociala och kulturella mötesplats. Vår del i projektet har lett till att staden nu fått ändamålsenliga lokaler och en plattform för att utveckla olika konstformer, från dans och musik till teater, säger Magnus.

Malmö Live Tengbom 2015
Foto: Joakim Lloyd Radoff

Samarbete ger resultat

Hela projektet är ett recept på gott samarbete. Dels mellan SHL, Skanska och oss, men också inom Tengbom där expertis plockats från Göteborg och Helsingborg, utöver Malmökontoret. När det kommer till erfarenhet och kunskap om publika rum och konsertverksamhet har vi haft stor fördel av Göteborgskontorets arbete med Göteborgsoperan. Samma kontor har även gjort skyltprogrammet i byggnaden. Helsingborgskontoret har bidragit med expertis och kunskap om detaljprojektering av fasaden.
– Vi i Malmö har agerat samordnande arkitekter mellan tekniken, tekniska krav, konstruktion, ventilation, VS och el. På det ligger ytterligare ett lager av akustik och belysning, samt entreprenörens genomförandekrav. Sedan kommer myndighetskrav och annat som tillgänglighet och hållbarhet, säger Magnus Nilsson.

Hela projektet är ett recept på gott samarbete.

Ett bra samarbete är resultatet av många experters vilja och drivkraft att uppfylla ett gemensamt mål. Expertisen att samordna och dra detta i hamn, den ligger på oss, och är också den största utmaningen.

Kitchen & Table Malmö Tengbom 2015
Kitchen & Table Foto: Joakim Lloyd Radoff

Målet

Målsättningen och den stora bilden innebar att hitta hållbara lösningar, baserat på gestaltningen. Det gör vi genom en intensiv analysprocess där man tar en stor mängd komplexa aspekter i beaktning för att, exempelvis, hitta de bäst lämpade materialen. Och självklart görs detta i samråd med både beställare och designarkitekt. I detta fall argumenterade vi för få och hållbara och slitstarka material som massivt trä, prefabricerad betong och metall. Konkret resulterade detta bland annat i ljudisolerade betongväggar i konserthuset och kongresshallen, gröna tak som tar hand om dag- och regnvatten samt solceller som producerar grön el som används för drift av fastigheten.

Eatery Social Taquería Tengbom 2015
Eatery Social Taquería Foto: Joakim Lloyd Radoff

Från entréplan till skybar

Utöver att vi fått rita fram detaljer på byggets alla viktiga rum, har vi även på uppdrag av Nordic Choice tagit fram koncept och bygghandlingar för restaurangerna Eatery Social Taqueria på entréplanet och Kitchen & Table i hotellets skybar.

Kontaktperson

Emma Nilsby

Kontorschef Malmö
+46 40 641 31 43

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anders Nilsson Högskoleingenjör
Bo Karlberg Arkitekt SAR/MSA
Carin Synnerby Arkitekt SAR/MSA
Frida Öhlin Arkitekt MSA
Henrik Troedsson Arkitekt
Jens Dymling Arkitekt SAR/MSA
Jonathan Wolfe Arkitekt
Gabriel Ciardi Arkitekt SAR/MSA
Johannes Roubert Arkitekt SAR/MSA
Lina Rengstedt Arkitekt MSA
Lovisa Ohlsson Arkitekt SAR/MSA
Magnus Nilsson Arkitekt SAR/MSA
Martina Rahm Arkitekt
Pierre Kull Arkitekt
Sanna Lindberg Arkitekt MSA