Värmlandsvinst med Tullholmen och Älvenäs!

En modern U-formad tegelbyggnad på Tullholmen i centrala Karlstad och en traditionell Värmlandsgård i Älvenäs strax utanför staden. Ja, det blir verklighet när Karlstad kommun nu antagit det markanvisningsförslag som Tengboms kontor i Karlstad ihop med Skanska tagit fram.

Bland åtta olika förslag som utvärderades utifrån gestaltning av förslag, formgivning av utemiljö och referensobjekt valde Karlstad kommun att gå på Tengbom och Skanskas förslag för bostadshus i Tullholmen i centrala Karlstad, och Älvenäs – strax utanför staden.

Byggnationen är en del av kommunens dubbla markanvisning som går ut på att ett bolag bygger i någon av Karlstads mindre tätorter för att också få bygga i ett centralt läge.

Tullholmen

På Tullholmen växer ett helt nytt bostadsområde fram. Det förslag vi tagit fram som också innehåller 75 bostadsrätter är en modern U-formad byggnad i tegel.

– Intresset för att bygga på tomterna var stort och det fanns många bra alternativ. Skanskas förslag var fint utformat och har en välkomnande innegård som kommer synas från gångstråket intill, säger Ingegerd Karlsson, mark och exploateringsingenjör.

Tullholmen

Älvenäs

I Älvenäs blir det samtidigt fyra nya hyresrätter med två till tre rum och kök. Här har byggnaden blivit utformad med inspiration av den traditionella Värmlandsgården – en tvåplansbyggnad med sadeltak, stående träpanel och regelbunden fönstersättning.

I slutet av 2022 eller början på 2023 är det tänkt att byggnationen ska komma igång i Älvenäs. 2023 går byggstarten av stapeln i Tullholmen.

Älvenäs

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig till någon i vårt grymma Tengbomgäng i Karlstad. Du hittar dom här.