Gottsunda kulturhus

Plats för skapande
Arkitektur
Kultur
Uppdragsgivare:
Var: Uppsala
Färdigställt : 2013
Yta: Ca 10 000 kvm

2013 fick Gottsunda kulturhus en välbehövlig uppdatering. Lokaler anpassade efter program och publik var nyckeln.

I byggnaden skapade vi nya scener för dans och teater. Dansen har nu fått två salar som blev anpassade utefter dansens egna krav på ergonomi och även för teaterns behov av scenutrymmen. Teatern har fått en stor sal med ny teknik för ljud och ljus med en demonterbar scen med möjlighet att anpassa efter teaterstyckena som framförs.

Teatern har fått uppdaterad teknik och en demonterabar scen.
Interiört fördelar sig lokalerna i två plan.

Bibliotekets nya lokaler tog vi fram tillsammans med Marge Inredningsarkitekt. Lokalerna fördelar sig i två olika plan med en mer publik yta vid entrén till kulturhuset och en lugnare i de bakre delarna. K-punkten har en öppen scen med möjligheter att ta emot en sittande publik på ca 75 personer med en utdragbar läktardel.

 

 

 

Dansen har nu fått två salar. De blev anpassade utefter dansens egna krav på ergonomi och även för teaterns behov av scenutrymmen.

Ny entré mot lilla framsidan

I samma lokal i Gottsunda kulturhus finns möjligheter till både utställning, kafé och exempelvis ”klubbverksamhet”. Studiefrämjandet har fått helt nya lokaler i två våningar med entré direkt från centrumets innergata. Här finns det lokaler för musik, studier och kreativitet i olika former. Vi skapade en invändig yta för öppen marknad med både fasta och tillfälliga bås och också en ny entré mot ”lilla framsidan”.

Tengbom kan kultur

Slutligen. Spana gärna in några av våra andra kulturprojekt såsom bibliotek, kongresser, museum, scener, ridhus, konserthus, operor, hotell och mycket annat.

Kontaktperson

Sofia Lewén

Kontorschef Uppsala
+46 766 39 47 72

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anders Eriksson
Martin Karlsson Arkitekt SAR/MSA