Vasahusets vindar

Outnyttjad vind blir 29 unika lägenheter
Vasahusets vindar Tengbom 2014 - 2016
Arkitektur
Boende & Hotell
Uppdragsgivare: Setune Fastigheter
Plats: Vasagatan, Luthagen, Uppsala
Uppdragsår: 2014-2016
Projekttyp: Fastighetsomvanling, vindslägenheter
Byggaktör: Setune Fastigheter

Centralt i Uppsala, i den anrika och folkkära stadsdelen Luthagen, ligger ett utmärkande sekelskifteshus. Byggnaden går under namnet Vasahuset men i folkmun blir det ofta omnämnt som ”blå huset” på grund av dess sällsynta, dovt blå kulör. Den höga byggnaden ligger precis intill den levande Vasaparken och blickar mot två av Uppsalas mest välkända landmärken – domkyrkan och slottet. Många drömmer om ett boende i Vasahuset och det är lätt att förstå varför.

Ny lag – nya möjligheter

I studentstaden Uppsala råder ständig brist på mindre bostäder. Det är dock inget platsbundet problem. Faktum är att mer än hälften av landets kommuner har brist på ungdomsbostäder. För att öka möjligheterna att bygga mindre bostäder trädde den 1 juli 2014 vissa ändringar och lättnader i plan- och bygglagen i kraft. I samband med att dessa nya regler föddes återväcktes en vilande idé om att nyttja Vasahusets vindar hos vår beställare, Setune. Nu erbjöds plötsligt möjligheter som kunde göra idén till verklighet.

Vasahusets vindar
Foto: Setune

Ett färdigt koncept utvecklades. Målet var flertalet nyproducerade, optimalt planerade 1:or om ca 35 kvm vardera, med inflyttning under första kvartalet 2017. Under hösten 2014 blev samarbetet mellan oss och Setune ett faktum, och vi hade en mycket spännande utmaning framför oss.

Tengbom har historiskt sett en tradition i att förädla byggnader som är av kulturhistoriskt intresse. Vi kan kultur!

Vi kan kultur!

Uppmärksammade och välkända Vasahuset är centralt beläget, i ett område som är svårt att förtäta. Att berika området med många små, intressanta lägenheter med en fin utsikt över Uppsala är en stor kvalitet i projektet. Eftersom huset är kulturhistoriskt intressant har det erbjudit en del utmaningar. Det har exempelvis pågått en lång diskussion kring hur vi bäst kunde tillföra dagsljus till lägenheterna. Vi har samarbetat med såväl kommunen som med en byggnadsantikvarie för att möjliggöra detta utan att förstöra husets karaktär. Tengbom har historiskt sett en tradition i att förädla byggnader som är av kulturhistoriskt intresse. Det vill säga: vi kan kultur!

Innovativa möjligheter i Vasahusets vindar

Den befintliga vinden gav oss en utmaning man inte ofta stöter på. Det har varit ett gott samarbete med Setune, som hela tiden varit nyfikna och öppna för att testa nya grepp. Vindens volym möjliggjorde, fördelat på två plan, hela 29 lägenheter om cirka 35 kvadratmeter. Lägenheterna når man via ett gemensamt galleri.

Projektet är ett konkret exempel på en hållbar lösning för att underlätta bostadsbristen i centrala Uppsala – och även i andra svenska städer.

Förändringarna i plan- och bygglagen gav oss med Vasahusets vindar möjlighet till innovation, genom att utnyttja potentialen i en tidigare outnyttjad byggnadsvolym. Projektet är ett konkret exempel på en hållbar lösning för att underlätta bostadsbristen i centrala Uppsala – och även i andra svenska städer. Drömmen om att få bo i det blå huset kan dessutom bli verklighet för några till.

Kontaktperson

Karin Ekbom

Studiochef Arkitektur
+46 18 56 77 00

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Jesper Husman Arkitekt MSA
Lars-Erik Örde Arkitekt
Claudio Mihel IT/CAD-stöd