Uppsala Stadsbibliotek

Tillgängligt & Tidsanpassat
Arkitektur
Kultur
Uppdragsgivare: Läromästarens Fastighets AB
Var: Uppsala
Uppdragsperiod: 2008-2016
Byggnadstyp: Om- och tillbyggnad
Yta: Runt 200 kvm tillbyggnad samt 300 kvm ombyggnad
Foto: Tim Meier

Det är en välbesökt plats, kantad av butiker, kafér och restauranger på stadens populära gågata – Uppsala Stadsbibliotek. Här finns ett viktigt arkitektoniskt arv att vårda och förhålla sig till, vilket varit grundläggande i arbetet med om- och tillbyggnaden.

Sedan 2008 har Tengbom, genom förvärvet av Werket, varit arkitekt under Stadsbibliotekets kontinuerliga förändring. 2009 byggde man om barnavdelningen och ett programrum tillkom. Vid samma tid projekterade man och byggde den byggnadsminnesklassade träbyggnaden mot gågatan om för att rymma ett kafé. Gården mot söder öppnades också upp och en ny uteplats tillkom.

 

Från Stadsbibliotekets håll fann det ett önskemål att nyttja det kringbyggda gårdsrummet för att skapa ett välkomnande rum, en foajé och mötesplats för bland annat tidskriftsläsare. Personalen vid biblioteket behövde också utrymme för föreläsningar och utställningar. Delar av biblioteket kan efter ombyggnaden även gå att hyra ut. Genom tillbyggnaden har kontakten med den öppna gården förstärkts.

Grundläggande för uppdraget med Uppsala Stadsbibliotek var att skapa tillgänglighet i glasgården samt att ta hänsyn till de befintliga byggnadernas karaktärer. En av byggnaderna är byggnadsminnesförklarad och biblioteket är märkesbyggnad i staden (ursprungsarkitekt Nyréns arkitektkontor). Utmaningen låg i att göra ett synligt tillägg utan att inskränka övriga byggnader. Gedigna naturmaterial är utvalda med omsorg. Glastaket är prytt av ett screentryckt lövverk, till minne av ett vackert gammalt träd som tyvärr inte gick att bevara.

Uppdraget innefattar även fast och lös inredning. Kulörerna går i grön ton och tar upp grönskan som tidigare fanns på gården.

Kontaktperson

Sofia Lewén

Kontorschef Uppsala
+46 766 39 47 72

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Dan Carlsson Handläggande ingenjör
Erik Hillmius Medverkande ingenjör
Eva RantaEskola Uppdragsansvarig arkitekt
Ingvar Jonsson Medverkande ingenjör
Katarina Ståhl Medverkande arkitekt
Lillemor Sollenberg Inredningsarkitekt
Marianna Klinga Handläggande arkitekt/inredning
Owjan Pourmetrahi Handläggande ingenjör