Campus Vasastan

En byggnad - flera liv
Campus Vasastan
Arkitektur
Byggnadsvård & Restaurering, Utbildning
Uppdragsgivare: Hemsö Fastighets AB
Plats: Vasastan, Stockholm
Uppdragsår: 2019-2022
Yta: Ca 11 000 kvm
Fotograf: Felix Gerlach

Med ROT-prisnominerade Campus Vasastan på Karlbergsvägen 77 i Stockholm omvandlade vi en rivningshotad charkuterifabrik till ett modernt och livfullt skolcampus med tre gymnasieskolor i en och samma byggnad.

Året var någonstans mellan 1954 och 1971 när byggnaden uppfördes. Då: en charkuterifabrik. Senare: kontor. I dag: en innerstadens gymnasieskola för 1 800 elever och en pusselbit i Stockholms läns behov av 15 000 nya gymnasieplatser fram till år 2027. Ett modigt Hemsö förvärvade år 2019 Kadetten 29 som i dag drivs av skolkoncernen AcadeMedia.

Från charkuteri till kontor till tre gymnasieskolor i en.

– Först fanns ingen hyresgäst. Med vår breda erfarenhet i ryggen och expertis inom gymnasieskolor tog vi tillsammans med Hemsö fram en detaljplan, ett koncept och en idé för en attraktiv skola som de kunde visa för potentiella hyresgäster. Nästan som ett varumärkesarbete, säger Karolina Lorentzi, arkitekt med lång erfarenhet av utbildningsmiljöer på Tengbom.

Stockholms framtid = minskad klimatpåverkan

Att transformera en stor byggnad och ge den ny mening kräver mycket av många. I projektet löper omsorgen om miljön genom återbruk, återvinning och höga energimål för att bidra till minskad klimatpåverkan. Men den största miljövinsten är såklart den sänkta koldioxidpåverkan en utebliven rivningen resulterar i. Växthuset på gården är byggt av återbrukat material liksom stommen i byggnaden.

– Att återanvända det redan byggda och samtidigt skapa bra miljöer är inte bara hållbarhet på riktigt. Det är också tidseffektivt och ett otroligt spännande arbete, berättar Karolina.

Många tekniska utmaningar

I återbruksprojekt av skalan Campus Vasastan avlöser tekniska utmaningar varandra. Djupet i byggnaden utmanade arbetet med dagsljuset medan de låga takhöjderna på flera ställen krävde både omfattande tekniska installationer och utrymme. En annan teknisk utmaning blev att säkra lösningar för nödutgångar och utrymningsvägar i ett hus där många människor befinner sig. Tillbyggda zoner hjälpte oss att tillgänglighetsanpassa.

Lite som en arkeologisk utgrävning

Att riva i en äldre byggnad som genomgått flera uppdateringar är lite som en arkeologisk utgrävning. Problemen dyker upp efter vägens gång och snabbt måste man hitta konstruktionsmässiga och nytänkande lösningar.

Campus Vasastan har en yta om runt 12 000 kvadratmeter fördelade på sju våningar. Att få ihop logistiken, flödena, akustiken, ljuset, strukturen – det är en detaljrikt pussel att lägga.

– Som när vi skulle riva stomrent och insåg att stommen var i väldigt dåligt skick. En pelare hade gått av och bygget fick stanna upp. Pelaren hängde som på en tråd och vi fick kalla in en konstruktör. Alla ritningar fanns inte kvar från tidigare ombyggnationer, så mycket av stålet var påverkat. Här gjorde Novogruppen ett fantastiskt arbete som totalentreprenör, berättar Charles Davis, uppdragsansvarig arkitekt.

Effektiva flöden och struktur ner i detalj

Vad avgör om en skola blir välfungerande? Jo, bland annat hur man hanterar och planerar kring omfattande ytor, akustik, det sociala, stora flöden och logistik, tillgänglighet, luft, dagsljus, brand- och säkerhet. Campus Vasastan har en yta om cirka 12 000 kvadratmeter fördelade på sju våningar, ovan mark samt souterräng- och källarplan. 53 klassrum och tre idrottsrum.

– För mig kom tvisten när vi insåg att vi kunde riva hela taket i garaget och därmed ge ljusgården ytterligare en våning. Då visste jag att det här kommer funka. Det är kärnan i transformationen – då kunde vi hitta flödena, sammanhanget och det sociala, fortsätter Karolina.

En naturlig samlingspunkt som fungerar för många ändamål. Presentationer, event, studier eller bara häng.

Den befintliga garageentrén är i dag huvudentré och leder in till campushjärtat – den välkomnande ljusgården. Samlingsplatsen som ger överblick in till de lägre våningarna täcker de fyra nedre våningarna, från plan -1 upp till plan 2. På gatuplan finns reception, kafé, bibliotek, elevhälsa och öppna ytor. Från ljusgården nås även matsal, storkök, återvinnings- och miljörum, idrottshall och omklädningsrum på plan -1.

Bygget startade 2021 och skolan välkomnande sina första elever höstterminen 2022.

De övre planen inrymmer koncentrerade och ljusa klassrum, studiemiljöer, administration, lärarrum, gemensamma ytor och flexibla ämnessalar. De öppna ytorna kan delas in i zoner och möbleras för att skapa rum i rummen.

På utomhusgården om runt 1 000 kvadratmeter på plan 3 stoltserar ett växthus. Ett pedagogiskt rum och ett komplement för laborativt arbete, samlingar eller bara en grönskande pausyta.

Hur lyckades vi?

– Med Campus Vasastan lyckades vi hela vägen tack vare ett öppet och framåtdrivande samarbete mellan alla inblandade aktörer, högt i tak och en tydlig gemensam målbild, säger Karolina. Från Tengbom hade vi kompetensen i tidigt skede och kunde vara på plats under hela projektets gång.

Kontaktperson

Lina Swanberg

Studiochef Utbildning & Kulturmiljöer
+46 8 412 53 36

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Amelie Rydqvist Medverkande arkitekt
Anna Landén Medverkande arkitekt
Charles Davis Uppdragsansvarig arkitekt
Erica Regan Medverkande arkitekt
Erik Hammargren Handläggande arkiktekt
Johan Brännström Illustratör
Karolina Lorentzi Specialist utbildningsmiljöer
Kristian Bjerre Medverkande arkitekt
Pontus Eriksson Uppdragsansvarig arkitekt för program- och detaljplaneskede