Floraskolan

En grogrund för barn att blomma ut i
Arkitektur
Utbildning
Uppdragsgivare:
Uppdragsår: 2020
BTA: 14 600 kvm
Uppdragstyp: Programhandling, skisser, systemhandling, färdigprojektering för generalentreprenad
Certifiering: Miljöbyggnad silver
Fotograf: Anders Brobert

Floraskolan är en nybyggd skola för F-klass upp till och med årskurs nio. Målet var att både lokaler, inredning, utrustning och skolgård ska stötta en ämnesövergripande undervisning för elevgrupper i varierande storlekar. Vi ritade nya skolan i Skellefteå under ledorden ”från min/mitt till vårt”.

Floraskolan

Floraskolan är en ny skola med en ny undervisningsidé och organisation som byggts i Skellefteå på en tidigare industritomt.

– Vi fokuserade på att skolan ska vara en plats där alla elever och pedagoger finner grogrund för att nå sin fulla potential och blomma ut, säger Mats Jakobsson, uppdragsansvarig arkitekt.

Experimentella verkstäder och arenor

För att ge elever och pedagoger de absolut bästa förutsättningarna är den nya skolan indelad i olika arenor. Alla har de, som likt experimentella verkstäder sitt eget specifika innehåll. Här har vi hemarenor som tillhör en viss grupp elever och pedagoger men även projektarenor med lokaler och utrustning som alla delar på. Arenorna är sammanknutna av lokaler som är avsedda för gemensamma och stödjande funktioner.

Floraskolan

Galvaniserad stålplåt och glas

Exteriört träder skolan fram med en solitär form som ger platsen en ny mening och ett nytt innehåll. Arenorna sticker ut genom sin höjd, sitt rundade formspråk och det organiska fasadmaterialet. Men också med en bred brunlaserad limträpanel med stark materialitet. De lägre byggnadskropparna med de stödjande funktionerna är underordnade med en fasad av icke organiska material. En varmgalvaniserad stålplåt och mycket glas.

Växtriket och Monet inspirerade

Invändigt är det mycket som avviker från en traditionell skola, kopplat till det pedagogiska innehållet; klassrummens storlekar och organisation, nyskapande rumsfunktioner och en strävan att undvika rena korridorer.

– Idén till färgsättningen är påverkad både av skolnamnet och en tidig skiss där organisationen på skolan blev redovisad som en färgglad funktionsblomma, säger Mats Jakobsson.

Växtrikets palett ger liv men också identitet åt interiören. Monets trädgård och målningar har inspirerat de olika arenorna medan entréer och stödjande funktioner har den svenska naturens färgskala och material som knyter an till exteriören.

Floraskolan Floraskolan

Kontaktperson

Anna-Sara Fenander

Arkitekt SAR/MSA
070-296 44 61

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Mats Jakobsson Ansvarig arkitekt
Tomas Puffert Byggnadsingenjör, Uppdragsansvarig
Anna-Sara Fenander Handläggande arkitekt
Stina Vesterberg Medverkande arkitekt
Thomas Larsson Byggnadsingenjör
Jonas Hedenström Byggnadsingenjör
Emma Johansson Byggnadsingenjör
Jonas Nilsson Byggnadsingenjör
Anders Taflin Byggnadsingenjör
Leif Lundström Byggnadsingenjör
Jarmo Ylitalo Kontrollansvarig