Kungliga Operan

Att vårda en historisk nationalscen
Arkitektur, Inredning
Byggnadsvård & Restaurering, Kultur
Uppdragsgivare:
Plats: Stockholm
Projekttyp: Husarkitektuppdrag
Uppdragsår: 2007-2012

Mellan 2007 och 2012 hade vi husarkitektuppdraget för Kungliga Operan i Stockholm. Ett ansvarsfullt och mycket inspirerande uppdrag, som innebar att se till att den fantastiska operabyggnaden från 1898 blev utvecklad och omhändertagen på allra bästa sätt.

Kungliga Operan, Sveriges nationalscen för opera och balett, ritades av arkitekten Axel Anderberg och invigdes 1898. Den står på samma plats som Stockholms första stora operahus från 1782 gjorde. Anderberg, som hämtade mycket inspiration från Parisoperan, gav vår nya opera en exteriör i nyrenässansstil medan trapphuset, foajén och salongen fick en nybarock utformning.

Från scenteknik till Guldfoajé

Idag är Kungliga Operan ett statligt byggnadsminne. Operahuset innehåller en komplex blandning av avancerade teknik- och arbetsutrymmen och rikt utsmyckade, representativa miljöer som exempelvis Guldfoajén med sina skimrande stuckaturer, brokader och kristallkronor. På de tolv våningarna ryms tusen rum mängder av olika verksamheter – från källarplanens scenteknik, via verkstäder, övningsrum och dansstudios, restauranger, loger, och hela vägen upp till kostymörernas färgsprakande ateljé strax ovanför salongens tak.

Expertis och långsiktighet

Att vara husarkitekt för något så magiskt som ett historiskt operahus är ett stort ansvar. Som restaureringsarkitekter måste vi vara experter på byggnaden, dess historia, värden och behov. Vårt uppdrag innefattade bland annat arkitektonisk, konstnärlig, antikvarisk och teknisk översyn och kompetens, samt uppföljning av att myndighetskrav följdes. Och självklart också att allt som planerades och genomfördes var i enlighet med förvaltarens och verksamhetens behov.

Foto: Sten Jansin
Foto: Sten Jansin

För att kunna ta hand om operahuset på bästa sätt behöver man upprätta långsiktiga planer för underhåll och restaurering. En av våra viktigaste uppgifter var att ständigt ställa nutidens behov i relation till byggnadsminnets antikvariska krav och kvaliteter.

Samordningsmässigt konststycke

Att vara husarkitekt för Kungliga Operan är på många sätt ett kommunikativt och samordningsmässigt konststycke. Uppdraget kräver således tät kontakt med beställare, förvaltare, hyresgäster, myndigheter, specialister, otaliga konsulter, entreprenörer och hantverkare. Samtidigt var vi många som arbetade intensivt i projektet – en fantastisk erfarenhet som vi sent kommer glömma.

Kontaktperson

Lina Swanberg

Studiochef Utbildning och kulturmiljö
+46 8 412 53 36

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Anders Lundborg Arkitekt SAR/MSA
Anna Reuterswärd Byggnadsantikvarie
Hanne Saler Arkitekt
Johan Karlström Arkitekt MSA
Karin Svenonius Arkitekt SAR/MSA
Katarina Enekvist Arkitekt SAR/MSA
Marcus Ågren Byggnadsantikvarie
Marja Palosuo Arkitekt SAR/MSA
Suzanne Sternbeck Arkitekt SAR/SIR/MSA