Nu finns världens första certifiering av jämlika miljöer

Vi har skapat världens första certifieringssystem för att skapa jämlika offentliga miljöer och städer tillsammans med Helsingborgs stad,  Raoul Wallenberg Institute och RISE. Målet med JämtJämlikt är att säkerställa att den byggda miljön och stadsplaneringen tar hänsyn till alla diskrimineringsgrunder, social hållbarhet och de mänskliga rättigheterna.

JämtJämlikt ger ramarna för att arbeta systematiskt och förebyggande med alla diskrimineringsgrunder. Men också för att kunna förverkliga mänskliga rättigheter och uppnå social hållbarhet.

JämtJämlikt
Vesna Vasiljkovic, affärs- och kontorschef Tengbom, håller en workshop inom ett pilotprojekt för certifieringen.

– Om vi vill ha en jämlik stad kan vi inte fortsätta planera och bygga som vi alltid har gjort, säger Vesna Vasiljkovic, tidigare affärs- och kontorschef på Tengbom som varit projektledare och initiativtagare för JämtJämlikt tillsammans med Helsingborgs stad. Målet har varit att skapa en systematik för innovativt arbete med jämlikhet och mänskliga rättigheter i arkitektur- och stadsutvecklingsprocesser. Vår förhoppning är att JämtJämlikt ska inspirera och vägleda en förändring i hur branschen arbetar konkret med jämlikhet.

Under 2022 startar JämtJämlikt flera pilotprojekt

En betaversion av certifieringen finns nu på plats att börja använda i praktiken. Och systemet går att använda i många olika skalor. Exempelvis i översiktsplaner, planprogram, detaljplaner och placemaking eller i fastighetsutveckling och gestaltning. Flera städer har redan börjat använda JämtJämlikt. Det första projektet lanserades tillsammans med Helsingborgs stad, som varit med i utvecklingen av JämtJämlikt. Nu kommer Arvika kommun certifiera hela sin process för att ta fram en översiktsplan och därmed öka sin kompetens i jämlikhetsledning. Ängelholmshem ska certifiera sin process för att ta fram en utvecklingsplan för ett nytt bostadsområde.

Vill du jämlikhetscertifiera ett projekt? Bolla med Pernilla.
+46 42 19 48 54