Stadsbyggnad

För oss på Tengbom är stadsbyggnad, eller stadsplanering och samhällsplanering som det också kallas, synonymt med helhet och hållbarhet. Tengboms planarkitekter jobbar med moment som tävlingar och visionsarbeten, översikts- och detaljplanering, strukturplaner och program samt dialog och analysarbete. Vi vill tro att det vi gör, gör skillnad. Vi vill prata och samarbeta mer, med fler.

Stadsbyggnad handlar om att lyfta, identifiera och planera för människans plats i staden. Och då menar vi varje människa, för en stad bör först och främst vara inkluderande och tillgänglig för alla grupper. För att uppnå detta bedriver Tengbom såväl forskningsbaserade projekt inom normkreativa processer som att applicera metoderna på fysiska gestaltningar i stadsmiljöer. Tengboms kunskap och engagemang i frågorna om social hållbarhet är så djupgående att vi fått förtroende av Stockholms stad att ta fram en övergripande SVA – socialt värdeskapande analys – för hur frågorna om jämställdhet, inkludering, tillgänglighet och integration ska ha en given plats i alla projekt. Utöver detta har Tengbom djupt kunnande om planprocessen, vilket gör oss till experter på att ta rätt beslut i tidiga skeden.

Tengbom kan alla delar av en stadsutvecklingsprocess, från första idén till att ta fram förutsättningarna för att något ska gå att genomföra. Planarkitekterna agerar som kittet mellan de många medverkande i ett projekt. Med kunniga och passionerade rådgivare tar vi helhetsansvar för utvecklingen av staden.

Vill du veta mer?
+46 8 410 354 54