Hagsätra centrum

Tar 60-talet in i framtiden
Stadsbyggnad
Plan & Program
Uppdragsgivare:
Plats: Hagsätra, Stockholm
Uppdragsår: 2019-2021
Skede: Samråd

Från trafikbuller och labyrintmiljöer till öppna, trygga ytor. Hagsätra centrum ska få ett lyft, och Tengboms förslag kombinerar social hållbarhet med återuppstånden 60-talscharm.

Med fler bostäder, förbättrad belysning och levande bottenvåningar kan vi skapa förutsättningar för en tryggare miljö i Hagsätra centrum.

Ett öppet, modernistiskt torg med en plaskdamm i blickfånget. Så kunde man beskriva danskritade Hagsätra Centrum på tidigt 60-tal. Med 90-talet kom påbyggnader och torget förvandlades sakta till en plats med mörka passager, otydliga stråk och trygghetsproblematik. Men nu är det dags för en ny upprustning – och den här gången blickar vi tillbaka i historien. Tillsammans med Ikano har Tengbom arbetat fram ett förslag. Nu pågår ett detaljplanarbete för att rusta upp centrumet, tillföra bostäder i området och samtidigt tillvarata de fina originalkvaliteterna.

Trygghetsfrågan präglar vårt förslag, både när det gäller bostadsgårdarna och själva centrumet.

Trygghet byggs fram

Hagsätra ingår i ett av stadens projekt för social hållbarhet. Och trygghetsfrågan präglar vårt förslag, både när det gäller bostadsgårdarna och själva centrumet. För ökad trygghet och återupplivad 60-talscharm återgår vi till ett stort och öppet torg. Genom att öppna upp det man tidigare byggt igen skapar vi en stor, öppen torgyta med förbättrade flöden och naturliga mötesplatser. En ny byggnad på torget ramar in med både bostäder och lokaler i botten. Med förbättrad belysning och levande bottenvåningar kan vi skapa förutsättningar för en tryggare miljö i Hagsätra centrum.

Genom att öppna upp det man tidigare byggt igen skapar vi en stor, öppen torgyta med förbättrade flöden. En ny byggnad på torget ramar in med både bostäder och lokaler i botten.
Ett nytt mobilitetshus ersätter dagens markparkering och kombinerar bil- och cykelparkering med mobilitetstjänster, en publik lokal ut mot gångstråket samt ett aktivitetstak.

Originalkvaliteterna dammas av

Under tillbyggnaderna har Hagsätra centrum en rad fantastiska originalkvaliteter. Vårt förslag går ut på att så varsamt som möjligt passa in ny bostadsbebyggelse inom ramen för 50-och 60-talsbebyggelsen som finns där idag. Förslaget återknyter till torgets ursprungliga rektangulära form och återskapar originalkvaliteter och originalriktningar, samtidigt som det respekterar befintliga rörelsemönster. Byggnaden på torget flirtar med paviljongens tidigare läge och accentuerar torgets form.

Runtomkring centrum adderar vi nya bostadshus och bygger dessutom ihop gårdarna så de blir avskärmade från trafiken. Genom att riva väl valda delar av tillbyggnaderna på torget och i princip bara bygga på före detta markparkeringar frigör vi inte bara utrymme – utan återskapar dessutom Hagsätra centrums ursprungliga charm.

Vårt förslag går ut på att så varsamt som möjligt passa in ny bostadsbebyggelse inom ramen för 50-och 60-talsbebyggelsen som finns här idag. Genom att lägga till byggnader mot Huddingevägen sluts bostadsgårdarna mot trafikbuller.

Kontaktperson

Pia Englund

Landskapsarkitekt
+46 8 412 53 28

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Jenny Lindelöf Uppdragsansvarig
Johan Brännström Illustrationer
Lisa Westin Gestaltningsledare A
Nina Aidas Handläggande arkitekt
Pia Englund Ansvarig landskap
Teres Nilsson Handläggande arkitekt stadsbyggnad
Wille Helmbold GYF-beräkningar