2021: när stadskärnan tar sig utanför tullarna

Ytterstan är inne. Det lokala blir det centrala. Och kanske har pandemin skyndat på vårt behov av ett nytt slags kollektiv. Arkitektens uppgift har förändrats – det menar Tengboms Olga Rosell och Niklas Svensson.

Niklas Svensson och Olga Rosell

Samma fyra väggar, invanda promenader. För de flesta av oss har tillvaron krympt – och i takt med det har våra preferenser förändrats. Rekordmånga flyttade från Stockholm under 2020, det visar nya siffror från SCB. Vi är rastlösa och söker närhet till natur och gemenskap. Vi slår rekord i flyttplaner – men förskjutningen på bostadsmarknaden började långt innan handspriten sålde slut.

”Ytterstan revival” – fastighetsägarnas avgörande roll 

Mixen av storstad och natur lockar allt fler. På kort tid har trycket på nya bostäder förflyttat sig till de yttre delarna av Stockholm – fokus ligger på förorten. Trenden är tydligare än någonsin; nu slåss aktörerna om samma kvadratmeter i kranskommunerna.

Samtidigt har restriktioner och reseförbud ökat vårt behov av det lokala – och denna kombo ställer såklart nya krav på fastighetsägarna. Hur skapar vi attraktivare bostadskvarter, som dessutom erbjuder tjänster och upplevelser som kan ersätta – eller åtminstone komplettera – stadskärnan? Går det till exempel att jobba ”nästan hemifrån” och skapa en ny typ av lokalt coworkingkoncept för de boende i området? Genom att vara kreativa med kvarterets bottenlokaler kan vi skapa fullgoda alternativ till innerstans funktioner.

Behovet av gemenskap – den moderna kollektivet 

Många har haft ett ensamt år. Social distansering satte fingret på ett behov som kanske redan låg och grodde hos många; gemenskap. Som arkitekter betraktar vi inte bara bostaden som fysisk enhet utan även som en social plats.

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Foto: Felix Gerlach

Ett sätt att göra bostaden socialare kan vara att utveckla nya former för semi-kollektivt boende. Tänk smålägenheter som utmanar normer såväl som generationsgränser. Här kan man addera gemensamma funktioner och mötesplatser där alltifrån studenter till seniorer tillsammans kan utföra olika aktiviteter. Som helhetskoncept kan det innebära hela hobbykvarter där de boende kan skapa, laga eller byta saker med varandra.

Att hitta hem i en uppdaterad verklighet

Stadskärna eller ej – vi samhällsbyggare behöver tänka hållbart i allt vi gör. Genom att samarbeta över yrkesgränserna och dessutom kombinera delningstjänster med inbyggd teknik och evidensbaserad design kan vi möta den efterfrågan vi nu ser på bostadsmarknaden. När vi är lyhörda för förändrade vanor och behov samtidigt som vi tar tillvara på de möjligheter som finns kan vi skapa helt nya boendeformer. Hem som inte bara är trivsamma, utan som dessutom gynnar både individen och samhället i stort.

Olga Rosell, bostadsarkitekt, Tengbom
Niklas Svensson, affärsområdeschef, Tengbom