Margretedal

Ett vardagsrum i gatuformat
Stadsbyggnad
Boende & Hotell, Idé & Vision, Plan & Program
Uppdragsgivare: Riksbyggen, MIdroc, Nordr, Lunds kommun, LKF, LKP
Plats: Margretedal, Lunds kommun
Uppdragsår: 2017-pågående
Uppdrag: Parallellt uppdrag för kvarteret Margretedal

Kan man flytta hemmamyset till gränderna? Tengboms förslag för Margretedal tar gaturummet i anspråk – och skapar helt nya sociala ytor.

Margretedal och Tengbom har ett förflutet. Redan 1999 vann vi en arkitekttävling och fick förvandla det gamla industriområdet i Lund till bostadskvarter. 21 år har snart gått, och i takt med utvecklingen av samhället ser förutsättningarna idag dock annorlunda ut. Södra vägen har fått allt mer trafik, och den öppna strukturen fungerar inte längre. Dags att tänka om. ”Modigt och tätt” var ledorden. Tre arkitektkontor, varav Tengbom var ett, blev utvalda för att ta fram förslag till en ny struktur. Här gällde det att skapa ett område i centrumläge med hög boendekvalitet, modig bebyggelse, rik grönska och upplevelserik kulturmiljö.

Parkhusen är utformade i lätta material och omringade av riklig grönska för ett upplevelserikt och varierat stadsrum. Kvarteret är uppöppnat men ändå slutet mot de omgivande gaturummen. Hardebergastråket utvecklas till ett naturskönt flanörstråk som ger stadsdelen liv.

Arkitektur som uppmuntrar till nya bekantskaper

Lund är en mötesplats med ett stort flöde av besökare, vilket därför kräver en stark kontextuell förankring. Vi vill skapa en stadsdel med stora sociala kvaliteter, och ser ett stort värde i att skapa en miljö som uppmuntrar till möten människor emellan.

Med vårt förslag vill vi tillgängliggöra staden. Tänk dig en myllrande, grönskande gata där vägar korsas, hundar leker och grannar tar en fika. Vidare erbjuder vi ett varierande stadsrum; ett öppet, socialt stråk, mysiga gränder och privata utrymmen.

Margretedal
Bebyggelseskalan i gränderna och den generösa förgårdsmarken ger plats för spontana mötet och kontakt mellan grannar.

Livskvalitet i kvartersform

I nära samarbete med Lunds kommun och exploatörerna har ett förslag till utformning tagits fram och lösningar utvecklats. Genom planering av olika bostadsstorlekar har vi därmed skapat förutsättningar för bra boendekvalitéer. Variationen i höjd och sättet vi utformat taklandskapet på berikar samtidigt upplevelsen. Flera byggnader får också möjlighet till privata eller gemensamma takterrasser för odling och spontant umgänge. Grändernas knäckar och avsmalnande bredd mot söder skärmar mot buller och bidrar till att skapa en bra skala och klimat i gränderna. Den egna balkongen på parkhusen är också kompletterad med en gemensam takterrass.

Margretedal
Kvartersstaden är karaktäriserad av harmoniska toner i brunt och beige. Gemensamma uterum är varvade med privata bostadsgårdar, terrasser och egna privata uteplatser.

Kontaktperson

Ulrika Lundquist

Affärsutvecklare Skåne
+46406413133

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Christer Blomqvist
Christian Madsen
Gisele Paiva Nilsson
Josefin Henriksson
Patrik Ekenhill
Torbjörn Håkansson
Ulrika Lundquist