Miso Blond Tengbom 2015

Produktdesign

På Tengbom ser vi produktdesign som en naturlig del av vår verksamhet. I nära samarbete med kunder och producenter jobbar vi med produktutveckling i stora som små projekt.

Stolen Sture
Stolen Sture, producerad av Stolab.

Unikt för Tengboms produktdesignteam är att vi kan erbjuda en förlängning av produkterna vi formger genom att anpassa dem till en prisvärd massproduktion. På så sätt blir de tillgängliga på marknaden för fler, vilket vi tycker är bra. Våra produkter kommer främst till genom samarbete med producenter, men ibland också som en del i större projekt.

Ansvarig produktdesign
+46 133 55 533