Miso

En metafor för innovation
Miso Blond Tengbom 2015
Design, Inredning
Produktdesign
Uppdragsgivare: Finns till försäljning hos Blond
Producent: Blond
Uppdragsår: 2015

Armaturfamiljen Miso såg sin första dag när våra inredningsarkitekter utvecklade konceptet för Nova i Örebro. Byggnaden huserar Örebros handelshögskola, en plats som ska inspirera till entreprenörskap och innovationer. Miso-familjens form, ett destillat av en svamp, blev en metafor för alla de idéer som kommer att växa fram i universitetsmiljön.

En länk mellan hårt och mjukt

Miso, en serie armaturer producerade av Blond, utvecklades utifrån de armaturer vi tog fram för att knyta ihop de hårda och mjuka dragen i miljöerna i Örebro handelshögskola. Vi valde därför att låta formen övergå från kantig till organisk – från gjuten aluminium i basen till trycksvarvad metall i skärmarna.

Miso

Aluminiumet ger en visuell tyngd som passar bra i den råa arkitekturen, medan de svarvade skärmarna harmoniserar med inredningen.

– Vi inspirerades redan tidigt i Nova-projektet av alla de verksamheter som skulle husera i den nya byggnaden, från Handelshögskolan till Drivhuset och Entreprenörskapsforum. Innovativa idéer kommer att växa fram i hela byggnaden – lite som svampar i en näringsrik miljö. Därifrån utvecklade vi en destillerad form som vi gav namnet Miso, säger Mathieu Gustafsson, produktformgivare.

Innovativa idéer kommer att växa fram i hela byggnaden – lite som svampar i en näringsrik miljö

Foto: Barabild
Foto: Barabild

Integrerad teknik i Miso

Ett vidareutvecklat koncentrat av Miso-armaturerna finns idag som produkter för Blond. I serien ingår pendel-, golv- och bordsarmaturer där man också kan komplettera alla med integrerade el-, nätverks- och USB-kontakter. Serien finns att beställa via Blond, och den kommer dessutom med ytterligare kompletteringar framöver.

Kontaktperson

Kristina Jonasson

Studiochef Inredning
+46 708 23 14 33