”Produktdesign kan lyfta hela konceptet”

Visste du att vi på Tengbom inte bara formger arkitektur, utan också arbetar flitigt med produktdesign? I nära samarbete med våra kunder och producenter utvecklar vi unika produkter. Från armaturer och stolar till skrivbord och utemöbler – produkter som möter dagens utmaningar och banar väg för framtida behov. Vi träffar Linus Fridén som är ansvarig för vår produktdesign.

I vår portfolio hittar du ett urval av våra produkter som vårt produktutvecklarteam har tagit fram.

Hej Linus, hur jobbar ditt team på Tengbom med produktdesign?

– Oftast utvecklar vi produkter, i samarbete med en möbelproducent, som ska stå sig väl i de utmaningar vi möter i samtiden och framtiden – både estetiskt, hållbart och funktionellt. Vi tror starkt på värdet av formgivare med arkitektoniska färdigheter som projektörer, eftersom vi har nära kontakt med slutkunden och kan samla in data utifrån vad användaren tycker är mest relevant. Alla projekt vi gör på Tengbom inom produktdesign är förankrade i verkligheten och utgår från mänskliga behov och en önskan om att via produkt och design göra skillnad.

Miso Blond Tengbom 2015
Miso Blond. Foto: Barabild

Varför är det värdefullt för en beställare att få specialanpassade produkter?

– Varje projekt är unikt och kräver ibland unika lösningar. Produktutbudet på marknaden motsvarar inte alltid de resultat eller de förväntningar man är ute efter. Men att skapa skräddarsydda lösningar kan vara värdefullt av flera skäl. Till exempel kan det för ett företag vara varumärkeshöjande att ha sin alldeles egna stol som återkommer inom hela koncernen. Eller för en restaurang att lysa upp med en armatur som ingen sett tidigare. Unik design kan verkligen lyfta ett helt koncept och förstärka upplevelsen för användare eller besökare.

Vad är målsättningen för Tengboms avdelning för produktdesign?

– Vi vill fortsätta arbeta brett och påverka samhället med formgivning som verktyg inom flera områden av möbelbranschen, både genom contract och retail. Vi kan egentligen bistå med vår kompetens inom alla områden där skickliga produktformgivare behövs och där vi kan bredda vår portfölj. Kärnan i vårt arbete och vår process är att agera problemlösare och vara ett strategiskt verktyg som tacklar de stora utmaningarna och frågorna våra kunder ställs inför, där hållbarhet är en central del. Vi lägger extra fokus på att granska hela produktionskedjan, materialval och möjligheten till återbruk.

En skiss av Tengbomstolen
Skiss av Tengbomstolen

Vilken är din favorit bland Tengboms designprodukter?

A-serien som vi utvecklade tillsammans med SA Möbler under början av 2010-talet är en personlig favorit. Den här möbelserien var bland de första inom segmentet aktivitetsbaserade arbetsplatser och kontor. Vid den tidpunkten var idéerna om flexibla arbetsmiljöer relativt nya, men idag är de snarare normen. Det är kul och inspirerande att Tengbom genom produktdesign har bidragit till, och möjliggjort, en massiv omställning inom branschen och svarat på de behov som en modern arbetsplats efterfrågar.

Vill du prata produktdesign?
+46 133 55 533