Bostäder

För oss på Tengbom handlar bostadsarkitektur främst om hus där barn och vuxna ska kunna bo, trivas och leva ett gott liv. Gärna länge, genom anpassning och flexibilitet. Det tycker vi är hållbart och bidrar till bestående trivselvärden. Vi vill göra skillnad med husen vi ritar och berika städer och andra miljöer med hög arkitektonisk kvalitet.

Tengbom gör projekt från nybyggnation till ombyggnader och konverteringar i alla skalor. Samtidigt som vi forskar på framtidens boende tillsammans med bland andra Chalmers, Rice University och NASA har vi djup kunskap om miljonprogrammets utmaningar och möjligheter. Det är lite av lyxen med att vara ett stort företag fyllt med entusiaster och experter som hela tiden ökar vår kompetens och stärker vår relevans.

Vi initierar gärna projekt som förbättrar kundens affär. Vi jobbar smart och värdesätter ett likvärdigt samarbete med våra partners. Genom att vi har arkitekter, ingenjörer, landskapsarkitekter och stadsplanerare kan vi erbjuda våra kunder en bred och samlad kompetens i alla skeden från exploateringsutredningar, skisser och projektering till uppföljning på byggarbetsplatsen. Visste du att vi erbjuder tjänster inom miljö- och energisamordning, passivhusteknik och miljöcertifiering av projekt enligt Green Building, Breeam, LEED och Miljöbyggnad? Så är det. Tengbom står för en holistisk planering från stadsplan till enskilda lägenheter och 10-kvadratmeterskrypin.

Vi håller oss på tårna genom att aktivt och strategiskt driva utvecklingen framåt genom att medverka i forskning, debatter och en mängd olika hållbarhetsforum.

Vill du prata med ett bostadsproffs?
+46 727 07 79 73