Smart arkitektur kan minska smittspridningen

På kort tid har hissknappen fått en annan innebörd. Smittspridningsfrågan har rört sig från sjukhusmiljöerna till hemmet – och än är det inte över. Hur kan vi som arkitekter hjälpa till att skapa en säkrare miljö? På Tengbom jobbar vi intensivt med frågan – vår vårdstrateg och arkitekt Helena Beckman berättar hur.

Helena Beckman är vårdstrateg och arkitekt på Tengbom.

Plötsligt sålde handspriten slut. Våra rutiner ändrades över en natt; social distansering, besöksförbud och avrådan från att resa kollektivt. Fyra månader senare kan vi dra lärdomar av alltifrån smittkurva till logistik. Som arkitekter har vi en viktig funktion att fylla; vi behöver utforma ett samhälle som fungerar – idag och under framtida pandemier.

För att lösa smittspridningsfrågan behöver vi gå ihop över yrkesgränserna.

Samskapande kan ge helt nya förutsättningar

Vare sig vi är sjuksköterskor, designers eller arkitekter behöver vi vara bjussiga med vår kunskap och tid för att komma framåt. För att lösa smittspridningsfrågan behöver vi gå ihop över yrkesgränserna. Som arkitekter är vi skickliga på att se möjligheter i de förutsättningar och regelverk som finns. Vi behöver omge oss med specialkompetenser av olika slag – som vårdpersonal, de som står i frontlinjen under pandemin och de som jobbar nära de äldre. Först när vi arbetar tillsammans kan vi skapa hållbara lösningar.

Modulär arkitektur – en lösning för våra riskgrupper

Hur kan vi bygga för att göra samhället tillgängligt för de mest smittkänsliga? I tider av social distansering blir det viktigare än någonsin att hitta lösningar som gör det möjligt att besöka offentliga rum utan risk för att smittas eller sprida smittan vidare. Vi ser redan idag temporära lösningar som plexiglasskärmar på vissa äldreboenden – som arkitekter har vi ett stort ansvar att formge det här på ett värdigt sätt. Det finns många bra idéer ute i verksamheterna. Vi jobbar nu med att fånga upp dem och göra robusta, långsiktiga gestaltningar med material som tilltalar både öga och hand. Bland annat kan modulär arkitektur göra det möjligt att besöka sjuka och äldre. Med vårt konceptförslag ”Besök och avsked” hoppas vi kunna komma runt besöksförbudet på ett riskfritt sätt.

Kan vi skapa miljöer som rengör sig själva? Lösningen ligger kanske närmre än vad vi tror – redan idag kan vi med hjälp av nanoteknik ta fram självrengörande tyger. Jag tror vi kommer se mer av detta inom smittskyddsfrågan framöver.

Flexibla miljöer blir en nyckelfråga

Att snabbt kunna ställa om en lokal har visat sig bli en avgörande faktor. När Norra Karolinska byggdes om satsade man på en hög grad av generalitet – det vill säga att enkelt kunna bygga om lokalerna utan att behöva riva väggar eller konstruktioner. Sjukhuset har tidigare fått kritik för just detta – hög generalitet innebär såklart dyrare produktion. I och med corona fick man dock snabbt nytta av investeringen. Den ökade flexibiliteten ledde till att det gick att ställa om lokaler för att anpassa vården efter pandemisituationen och minska smittspridningen. Vi behöver baka in den här formen av flexibilitet i fler arkitektoniska lösningar framöver.

Förändrade flöden förbättrar vår säkerhet

När vi går på bio, köpcentrum eller teater passerar vi ofta genom en och samma entré. Att hålla in- och utpassagen på så sätt handlar såklart om ren säkerhet; man vill ha koll på flödet. Ur arkitektoniskt perspektiv är det dessutom en fin tanke att alla passerar genom en och samma dörr och att det blir som en mötesplats. Jag tror dock att vi kommer att behöva förändra dessa typer av flöden.

Tillsammans med regionerna håller vi på Tengbom nu på att utveckla lösningar för att kunna dela upp olika flöden och skapa en tryggare miljö.

På senare månader har sjukhusentréerna i sig blivit en riskmiljö för smittkänsliga då alla passerar genom en och samma ingång. Det är trångt, svårt att hålla avstånd och sekretessen brister. Temporära lösningar i form av tält och tillfälliga indelningar räcker inte – här behöver vi hitta en mer robust och hållbar lösning för flöden. Vare sig det handlar om sjukhus eller biografer behöver vi tänka om. Tillsammans med regionerna håller vi på Tengbom nu på att utveckla lösningar för att kunna dela upp olika flöden och skapa en tryggare miljö. Vi står inför tuffa utmaningar – men om vi hjälps åt över yrkesgränserna kan vi stå väl förberedda för framtiden.

Har du idéer eller vill du samarbeta för att minska smittspridningen? Då vill vi prata med dig!
+46 406 31 68 81