Högalidskyrkan

Kultur

Kulturscener och eventbyggnader är något av Tengboms specialitet, med prestigeprojekt som Stockholms konserthus, Kungliga Operan, Göteborgsoperan och Sollidenscenen i bagaget. Vår kompetens täcker nybyggnad såväl som modernisering.

Kulturområdet har på senare tid närmat sig idrotten med allt fler kombinationsarenor som agerar hemvist åt såväl fotbollsmatcher som idrottsgalor och konserter. Genom bredden i våra uppdrag har vi byggt upp omfattande erfarenhet och kompetens inom båda områdena. En modern eventplats ska täcka många nya behov och kunna vara flexibla byggnader. Och inte minst fungera väl i befintlig bebyggelse.

Vi stöttar kunden genom hela processen – från koncept, design och layout till utvecklingsmöjligheter, drift- och operatörsförutsättningar. Eftersom våra arkitekter arbetar i 3D är det lätt att justera ritningen efter hand och att få överblick över alla aspekter och konsekvenser som påverkar projektet. Det ger ökad trygghet och kontroll över både kvalitet och kostnad. Vi kan även bistå kommuner och lokala myndigheter med en masterplan för området, så att viktiga bitar som på- och avfarter är rätt dimensionerade för trafiken till och från eventplatserna.

Vill du prata kultur?
+46 8 412 53 43