Tengboms hållbarhetsrapport 2022

Nu har vi sammanställt Tengboms arbete 2022 i en hållbarhetsrapport. I rapporten blickar vi tillbaka på året som gått och tittar framåt mot en mer hållbar framtid. En framtid vi skapar tillsammans med våra medarbetare, samarbetspartner, kunder och samhället.

Bör vi arbeta med hållbarhet eller inte? Frågan är inte längre relevant. I dag handlar det i stället om hur höga ambitionerna ska vara, vilka verktyg som ska användas och hur resultaten ska mätas. Men att arbeta med hållbarhetsfrågor i en värld som präglas av turbulens och utmaningar kräver fokus, beslutsamhet och en stark drivkraft. Det har vi gott om på Tengbom. Det handlar om sammanhang och att hitta potentialen i varje enskild aktivitet och i varje unikt projekt. Det handlar också om gemenskap och samarbete, att aktivt leta efter rätt kompetens och dra nytta av varandras kunskaper. Men viktigast är att visa mod. Att våga utmana oss själva och våra kunder.

hållbarhetsrapport
Havoteket. Foto: Felix Gerlach

En stor del av Tengboms hållbarhetsarbete under 2022 handlade om att ännu skarpare lyfta in hållbarhet i allt vi gör. Vi lanserade Vår riktning – på väg mot 2025, där vi definierar hållbarhet som en förutsättning för allt vi gör, både som företag och i våra uppdrag. Vi uppdaterade vår Kvalitets­- och hållbarhetspolicy, och lanserade workshopverktyget The Lab. Verktyget ingår i Sustainable by Tengbom, som är vårt egenutvecklade verktyg för samarbete kring hållbarhetsfrågor i alla typer av arkitekturprojekt.

Modet viktigast av allt

En tydlig förflyttning hos våra kunder – klimatfrågor i topp

Tengbom har vi som mål att vi efter varje arbetsdag ska kunna, med handen på hjärtat, säga att vi har gjort vårt bästa för att skapa en ännu mer hållbar, vacker, genomtänkt och fungerande arkitektur. En arkitektur som håller över tid och generationer. Utmaningarna kommer alltid i någon form att prägla vårt arbete. Samtidigt stärker utmaningarna medvetenheten och beslutsamheten hos oss, i ambitionen att förflytta vår bransch i en mer hållbar riktning. Och när hållbarhetskraven successivt skärps, ser vi också en tydlig förflyttning hos våra kunder i deras strävan att hitta hållbara och innovativa lösningar i sina affärer och erbjudanden. I vår hållbarhetsenkät 2022, som vi skickade ut till våra kunder, svarade hela 80 procent att de tror att klimat­ och andra miljöfrågor kommer ligga i topp bland de frågor som kommer vara av störst strategisk betydelse för deras affärer framåt.

Under 2023 förväntar vi oss en ökad efterfrågan från våra kunder på lösningar som bidrar till klimatomställningen, i linje med EU:s taxonomi, där största fokus är att mäta effekterna av de åtgärder som företag väljer för att minska sina utsläpp. I praktiken innebär det att vi på Tengbom kommer att arbeta mer med cirkularitet – i allt från återbruk till digitala analyser och leveranser som underlättar beslut och cirkulära tjänster.

hållbarhetsrapport
Foto: Jenny Öhman – Hållbart Byggande

Så tar vi ansvar för våra egna utsläpp

Vi arbetar även kontinuerligt med att minska våra egna utsläpp till noll. Trots att vi ser en ökning av våra utsläpp 2022 jämfört med året innan, fortsätter vi mot våra mål som vi satte före pandemin. Att minska vår klimatpåverkan. Fram till dess att vi når netto noll, klimatkompenserar vi för alla våra fossila utsläpp.

Som leverantörer kommer (och bör) kraven på oss öka och vi kommer ha ännu tydligare fokus på att minska våra egna utsläpp. Men även sociala aspekter får ökad betydelse, där evidens och mätbarhet i våra uppdrag kommer bli efterfrågat. Våra samarbeten med nyckelaktörer i branschen kommer att bli ännu tätare – med syftet att skapa största möjliga nytta och värde för våra kunder och för samhället i stort. Hela tiden med klimatmålen som gemensam kompass. Det är den som förenar, stärker och visar oss vägen framåt.

Jan Mattsson, vd Tengbom
Ivana Kildsgaard, hållbarhets- och kvalitetschef Tengbom

Vill du veta mer om vår hållbarhetsrapport?
08-410 354 15