Tengbom och Open Wood vill höja kunskapen om återbruk

Open Wood, en öppen labbmiljö med målet att höja kunskapen om hållbarhet i möbel- och inredningsbranschen, tar hjälp av Cecilia Dahlström, inredningsarkitekt på Tengbom, för att utbilda deltagare inom återbruk.

Open Wood är en testbädd för alla som vill utforska hur de kan bidra till en mer hållbar produktion och konsumtion. Mötesplatsen som ligger i Dals Långed, fungerar som en forsknings- och utvecklingsresurs för att bidra till branschens omställning till en hållbar, grön och cirkulär produktion och konsumtion.

Verksamheten består av sex olika aktiviteter och varje aktivitet leds av en expert inom sitt område. Cecilia Dahlström kommer leda workshops inom återbruk, med fokus att väcka insikter och skapa förståelse för hur exempelvis större företag och offentliga organisationer kan jobba med och återanvända de möbler som redan köpts in i stället för att köpa nya. Men även att ifrågasätta huruvida de möbler som köps in till lägst pris, verkligen utgör en bra affär i längden.

Open Wood är en enormt spännande satsning när det gäller hållbarhet och återbruk. Jag har arbetat med återbruk från min första dag i branschen och att nu få möjligheten att hjälpa de som vill satsa och utveckla sin organisation inom hållbarhet och återbruk känns både roligt och väldigt givande. Jag ser fram emot intressanta och viktiga samtal om branschens omställning, säger Cecilia Dahlström.

Bild från Tengbom i Malmö. Fotograf: Jonas Ingerstedt
Vill du veta mer?
+46 31 60 64 58