Med Hint kan vi mäta hållbarheten i inredning

Går det att bedöma och mäta hållbarhetsarbetet i en lokal och hur skulle det fungera i praktiken? Svaret är Hint. Ett digitalt arbetsverktyg för att säkerställa hållbara interiörer och ovanpå det – en certifiering.

Efter drygt två års arbete har forskningsprojektet Hållbar interiör, där vi på Tengbom varit samarbetspartner, nu färdigställt en prototyp av verktyget Hint. Tanken är att både uppdragsgivare, inredningsarkitekter och hyresgäster tydligt ska kunna utvärdera och planera sitt projekt så att det uppfyller både de kreativa och affärsmässiga avväganden som ett projekt behöver för att vara hållbart. Hint kommer utvecklas färdigt och lanseras under 2023 samtidigt som en certifiering för hållbara interiörer.

– Hint är ett verktyg både för kunden som vill mäta hållbarheten i ett projekt och för inredningsarkitekten, säger Linn Sylvan, inredningsarkitekt på Tengbom och delaktig i Hållbar interiör. Nästa år kommer också en certifiering som blir ett kvitto på att projektet är hållbart – på riktigt.

Tengboms kontor i Malmö. Foto: Jonas Ingerstedt
Tengboms kontor i Malmö. Foto: Jonas Ingerstedt

Från basic information till prognos

Inom forskningsprojektet, som leds av Indicum inredningsarkitekter, har Tengbom deltagit i flera pilotprojekt som ligger till grund för ett antal mätbara kriterier som RISE, Research Institute of Sweden, sedan sammanställt till verktyget. Hint har efter det utvecklats av Agero och Voidmark. I Hint anger man grundläggande information om en lokal, till exempel drift, organisation, byggnad, inventarier och återbruk. Informationen räknas sedan samman i en preliminär hållbarhetsprognos för byggnadens eller lokalens interiör.

Ett exempel på en avvägning i ett inredningsprojekt kan vara frågan om det är mer hållbart att behålla och rekonditionera de gamla möblerna eller investera i en ny inredning vid en flytt.

– Hållbar interiör och Hint är ett evidensbaserat arbetsverktyg som är väldigt efterfrågat i branschen, säger Ivana Kildsgaard, hållbarhets- och kvalitetschef på Tengbom. Varje dag blir kraven allt högre på en mer omfattande hållbarhetsrapportering. Det tycker vi såklart är jättebra. I dag finns ett system för fastigheter och stadsbyggnad, däremot saknar vi det för just inredning.

På vårt kontor i Uppsala nådde vi hela 90% återbrukning i inredningen.

Vägen framåt är hållbar

Målet med Hållbar interiör är att påverka hela inredningsbranschen i en långsiktigt hållbar riktning. 2023 är planen att lansera certifieringen för Hållbar interiör. Tengbom har även bidragit med en fallstudie, Naturvårdsverkets kontor i Stockholm, som en del av RISE utbildningsmodul för universitet och högskola. Återbruk är något som inredningsarkitekterna på Tengbom arbetat med länge i projekt, inte minst i våra egna kontor i Malmö och Uppsala. Dock har det fram till nu saknats verktyg för att mäta och redovisa effekterna.

Om projektet

Hållbar interiör är ett forskningsprojekt som också fått stöd av Vinnova i steg 1 och 2 genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Vill du veta mer om projektet eller delta med ett pilotprojekt?
08-410 354 15