Återbrukad inredning hos Naturvårdsverket

När Tengboms inredningsarkitekter hjälpte Naturvårdsverket med hyresgästanpassning i nya Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad stod återbruk och återvinning i fokus. Bra för miljön, givetvis, men också något som skapar intern stolthet och stärker varumärket.

Det finns ett starkt symbolvärde i att återbruka möbler, utöver att det självklart är att föredra ur miljöperspektiv. Tengboms uppdragsgivare, Naturvårdsverket, ville i detta fall att deras medarbetare skulle känna igen möblerna från deras föregående lokal och uppleva stolthet över att de återbrukats och följt med i flytten.

Exempelvis har en stolsmodell tagits med under två flyttar. Denna gång har stolen lackats om och fått ny klädsel och stoppning. En bra anledning till att investera i bra kvalitet som håller över tid.

En vanlig missuppfattning är att återbruk eller återvinning inte skulle löna sig, ställt i ekonomisk relation till det merarbete som det innebär. Men en studie visar att det inte alls är fallet, utan besparingarna i form av minskade inköpskostnader väger upp de ökade arbetskostnaderna.

15
ton kan avfallsmängderna minskas i snitt per kontor genom att återbruka möbler och inredning.

I Lilla matsalen är all inredning antingen återbrukad eller upcyclad. Den pendlade belysningen och bokhyllorna är återbrukade från förra lokalen och gamla bordsstativ har fått nya skivor i kombination med omlackade stolar.

– Många tycker att detta rum är finast i hela kontoret, säger Anna Kåresjö, handläggande inredningsarkitekt.

Växthuset är medtaget från förra lokalen, och bordet som står i det har snickaren byggt av spillbitar som blev över.

Över 90 procent av de nya möbler som köpts in uppfyller kriterierna för Svanenmärkning eller liknande. En stor del av befintliga möbler har också återanvänts i den gamla lokalen av den nya hyresgästen.