Återbrukad inredning hos Naturvårdsverket

När Tengboms inredningsarkitekter hjälpte Naturvårdsverket med hyresgästanpassning i nya Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad stod återbruk och återvinning i fokus. Bra för miljön, givetvis, men också något som skapar intern stolthet och som stärker varumärket.

Det finns ett starkt symbolvärde i att återbruka inredning, utöver att det självklart är att föredra ur ett miljöperspektiv. Tengboms uppdragsgivare, Naturvårdsverket, ville i det här fallet att deras medarbetare skulle känna igen möblerna från deras föregående lokal och uppleva stolthet över att de återbrukats och följt med i flytten.

Till exempel har en stolsmodell tagits med under två flyttar. Den här gången har stolen lackats om och fått både ny klädsel och stoppning. En bra anledning till att investera i bra kvalitet som håller över tid.

Återbrukad inredning hos Naturvårdsverket

En vanlig missuppfattning är att återbruk eller återvinning inte skulle löna sig, framförallt ställt i ekonomisk relation till det merarbete som det innebär. Men en studie visar att det inte alls är fallet, utan besparingarna i form av minskade inköpskostnader väger upp de något ökade arbetskostnaderna.

15
ton kan avfallsmängderna minskas i snitt per kontor genom att återbruka möbler och inredning.

I Lilla matsalen är all inredning antingen återbrukad eller upcyclad. Den pendlade belysningen och bokhyllorna är återbrukade från den förra lokalen och gamla bordsstativ har fått nya skivor i kombination med omlackade stolar.

– Många tycker att det här rummet är det finaste på hela kontoret, säger Anna Kåresjö, handläggande inredningsarkitekt.

Växthuset är medtaget från förra lokalen, och bordet som står i det har snickaren byggt av spillbitar som blev över.

Återbrukad inredning hos Naturvårdsverket Återbrukad inredning hos Naturvårdsverket

Över 90 procent av de nya möbler som vi köpt in uppfyller kriterierna för Svanenmärkning eller liknande. En stor del av de befintliga möblerna har också återanvänts i den gamla lokalen av den nya hyresgästen.

 

Vill du veta mer?
+46 8 412 52 91