Järfälla sopsugsterminal

Miljösmart anläggning med finess
Arkitektur
Industri
Uppdragsgivare: Järfälla kommun
Plats: Barkabystaden
Uppdragsår: 2012-2014
Projekttyp: Nybyggnad av sopsugsterminal
Fotograf: Sten Jansin
Samarbetspartners: Sweco, ACAD, ACC, Envac

Modern och hållbar sophantering är en självklarhet i den framväxande Barkarbystaden. Med Järfälla sopsugsterminal har Tengbom gett området en anläggning som har sin naturliga plats i kvarteret.

Järfälla sopsugsterminal

Hög nivå under mark

En ny stadsdel innebär nya sopor, och lösningar för dessa behöver planeras i ett tidigt skede. Istället för att sopa skräpet under mattan använder Järfälla sopsugterminal en miljöeffektiv teknik där avfallet blir transporterat under mark, men det är också en byggnad som förtjänar sin plats i den ambitiösa Barkarbystaden. Järfälla kommun ville ha en anläggning som skulle hålla samma höga nivå som resten av bebyggelsen, och i egenskap av generalkonsult kunde Tengbom satsa på kvalitet i material och gestaltning.

Tidlösa detaljer håller i längden

Resultatet är en i grunden avskalad tegelbyggnad där fasade stenar skapar mönster över långsidorna. De hålrum som bildas av murtekniken har antingen lämnats öppna eller fyllts igen med murbruk. Det ger fasaden en slät rutighet alternativt bildar vackra diagonalmönster när de små fickorna i muren blir fyllda med snö på vintern.

Järfälla sopsugsterminal

Målet har varit att terminalen ska finna sin naturliga plats i det kringliggande bostadskvarteret. Samtidigt får ett eget uttryck genom dessa omsorgsfulla detaljer. På så vis förmedlar man att det handlar om en viktig funktion, nämligen hur vi tar hand om våra sopor.

Möjlighet till utökad kapacitet borgar för en långlivad anläggning, men lika viktigt i det avseendet är materialval och tidlös gestaltning. För att åstadkomma en tilltalande enkel design krävs förståelse för den teknik som funktionen bygger på  – en arkitektonisk process av det här slaget är alltid ett teamwork tillsammans med experter på den berörda verksamheten.

Järfälla sopsugsterminal

Gemensam sak för framtidens stad

Det finns nämligen inte direkt någon handbok att tillgå för byggnader som denna. Istället är det en resa man ger sig ut på tillsammans, i synnerhet med uppdragsgivaren. Genom att från början ha en tydlig idé ökar chansen att slutresultatet blir det önskade. Men också som skydd mot att kostnaderna inte skenar iväg. Med gemensamma ambitioner och medvetenhet om samtidens miljömässiga utmaningar kan något så oglamoröst som en station för avfallshantering bli kvarterets prydnad. Att Järfälla sopsugsterminal blev belönat med kommunens hedersomnämnande är väl ett kvitto på det?

Kontaktperson

Matthew Eastwood

Studiochef Bostad Infrastruktur Kommersiella fastigheter
+46 725 19 15 47

Teamet bakom projektet

Namn Roll
Krister Bjurström Arkitekt SAR/MSA
Lukas Nachmens Arkitekt MSA
Sandra Westin Arkitekt SAR/MSA